Vliv rodičovských charakteristik na výběr partnera

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček

Cílem této zprávy je představit výzkumný projekt „Vliv rodičovských charakteristik na výběr partnera“, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR (GA18–15168S), řešený na Přírodovědecké fakultě UK. Jedná se o multioborový projekt zahrnující nejen psychologické, ale i biologické a chemické metody, čímž přispěje ke komplexnějšímu porozumění zkoumaného fenoménu. Hlavním cílem projektu je zjistit, zda si lidé vybírají partnery podobné svým rodičům opačného pohlaví ve tváři, tělesné vůni, hlasu, temperamentových a osobnostních charakteristikách.

https://doi.org/10.29364/epsy.424

Literatura

Adams, D. C., Rohlf, F. J., & Slice, D. E. (2004). Geometric morphometrics: Ten years of progress following the ‘revolution’. Italian Journal of Zoology, 71(1), 5–16.

Arrindell, W. A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., … Ende, J. van der. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27(4), 613–628.

Bereczkei, T., Gyuris, P., & Weisfeld, G. E. (2004). Sexual imprinting in human mate choice. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 271(1544), 1129–1134.

Boersma, P., & Weenink, D. (2015). Praat: Doing phonetics by computer (Version5.4.09).

Buss, A. H., & Plomin, R. (1984). Temperament: Early developing personality traits. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological Assessment, 4(1), 5–13.

Curran, A. M., Prada, P. A., & Furton, K. G. (2010). The differentiation of the volatile organic signatures of individuals through SPME‐GC/MS of characteristic human scent compounds. Journal of Forensic Sciences, 55(1), 50–57.

Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., & Brumbaugh, C. C. (2011). The experiences in close relationships—Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psychological Assessment, 23(3), 615.

Havlíček, J., Lenochová, P., Oberzaucher, E., Grammer, K., & Roberts, S. C. (2011). Does length of sampling affects quality of body odor samples? Chemosensory Perception. 4, 186–194.

Havlíček, J., Štěrbová, Z. & Csajbók, Z. (v tisku). Human mate choice. In A. Ridley, P., d’Ettorre, & T. M. Freeberg (eds). Routledge Handbook of Comparative Psychology. Routledge.

Hendrick, S. S. (1988). Relationship assessment scale. Journal of Marriage and Family, 50, 93–98.

Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). Big five. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Testcentrum, Praha.

Kohler, H. P., Behrman, J. R., & Skytthe, A. (2005). Partner+ children= happiness? The effects of partnerships and fertility on well‐being. Population and Development Review, 31(3), 407–445.

Little, A. C., Penton-Voak, I. S., Burt, D. M., & Perrett, D. I. (2003). Investigating an imprinting-like phenomenon in humans partners and opposite-sex parents have similar hair and eye colour. Evolution and Human Behavior, 24(1), 43–51.

Mitro, S., Gordon, A. R., Olsson, M. J., & Lundström, J. N. (2012). The smell of age: perception and discrimination of body odors of different ages. PloS One, 7(5), e38110.

Poliaková, M., Mojžišová, V., & Hašto, J. (2007). Skrátený dotazník zapamätaného rodičovského správania ako výskumný a klinický nástroj. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, 14(2–3), 79–88.

Quast C. et al. (2013). The SILVA ribosomal RNA gene database project: improved data processing and web-based tools. Nucleic Acids Res., 41, D590–D596.

Šebesta, P., Kleisner, K., Tureček, P., Kočnar, T., Akoko, R. M., Třebický, V., & Havlíček, J. (2017). Voices of Africa: acoustic predictors of human male vocal attractiveness. Animal Behaviour, 127, 205–211.

Štěrbová, Z. & Havlíček, J. (2017). Sexuální imprinting v komparativní perspektivě. In L. Kesner, J. Horáček, C. Höschl, F. Španiel (eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. pp. 128–135. Grada.

Štulhofer, A., Buško, V., & Brouillard, P. (2010). Development and bicultural validation of the new sexual satisfaction scale. Journal of Sex Research, 47(4), 257–268.

Třebický, V., Fialová, J., Kleisner, K. & Havlíček, J. (2016). Focal length affects depicted shape and perception of facial images. PLoS One, 11, e0149313.

Wang, Q., Garrity, G. M., Tiedje, J. M., & Cole, J. R. (2007). Naive Bayesian classifier for rapid assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy. Applied and Environmental Microbiology, 73(16), 5261–5267.

Zobrazit celé Skrýt