Amulab - Advanced multimedia learning laboratory

Cyril Brom

Amulab je laboratoř pokročilého multimediálního vzdělávání („advanced multimedia learning laboratory“). Zkoumáme zde, jak se lidé učí z výukových materiálů, které kombinují verbální a obrazovou informaci; a zároveň takové materiály pomáháme vyvíjet. Zaměřujeme se především na pokročilé materiály ve smyslu nových médií – animace, výukové pořady, interaktivní simulace, výukové hry a podobně.

https://doi.org/10.29364/epsy.425