Psychologická laboratoř CASRI

Kristýna Rusnáková, Miloslav Stehlík

Psychologická laboratoř CASRI je součástí vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu, jež poskytuje, servisní, metodické, poradenské a konzultační služby.
Laboratoř se podílí na řešení výzkumných úkolů zaměřených na vývoj a ověřování metod výběru a výcviku vojenského personálu pro potřeby Ministerstva obrany ČR a Armády České republiky. Věnuje se také vzdělávacím a metodickým činnostem. Vedle výzkumných aktivit poskytuje podporu vrcholovým sportovcům ze státní sportovní reprezentace a jejich trenérům.

https://doi.org/10.29364/epsy.426