HUME Lab: výzkumná infrastruktura pro podporu experimentálního výzkumu v sociálních a humanitních vědách

Eva Kundtová Klocová

HUME Lab je výzkumná infrastruktura, nacházející se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU). Jedná se o podpůrné pracoviště pro realizaci výzkumu za pomoci metodologie experimentu v humanitních a sociálních vědách. Služby laboratoře jsou k dispozici primárně výzkumníkům z FF MU, ale v různých formách je nabízíme i dalším zájemcům z celé univerzity i mimo ni. S vybavením a podporou HUME Labu tak v minulosti byly realizovány projekty, na kterých se podílel například CEITEC, VUT, či různé zahraniční týmy výzkumníků, obvykle ve spolupráci s někým z MU.

https://doi.org/10.29364/epsy.428