LABELS: Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií

Filip Děchtěrenko

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií je společným pracovištěm Psychologického ústavu Akademie věd ČR v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době se naše laboratoř zabývá zejména vizuální psychologií, osvojováním jazyka a řeči u dětí, zpracováním jazyka u dospělých a obecně kognicí u dětí a dospělých, nicméně je otevřená i dalším typům projektů.

https://doi.org/10.29364/epsy.430