The Development, Conceptualisation and Implementation of Quality in Disability Support Services
(recenze)

Alena Hricová

Ačkoli se ke komunitní (sociální) práci v současné době upírá jedna z největších pozorností, a to ve vztahu k nejrůznorodějším cílovým skupinám, v českém prostředí na toto téma téměř absentují odborné publikace. Proto je nutno pozitivně ocenit již samotný počin kolektivu autorů recenzovanou publikaci vydat. Na více než 300 stranách jsou čtenáři představeny výstupy aktuálních výzkumů a zkušeností z praxe z různých evropských zemí, Brazílie a Spojených států, tedy zemí s naprosto odlišným sociálním systémem. Společným jmenovatelem je komunitní život cílové skupiny osob s postižením, v širším slova smyslu tedy příklady dobré praxe s deinstituci­onalizací, integrací a podporou komunitních služeb.

https://doi.org/10.29364/epsy.440