Hodnoty a sebahodnotenie adolescentov vyrastajúcich v centrách pre deti a rodinu v porovnaní s adolescentami vyrastajúcimi v rodinách

Klára Balcová, Patrik Havan

Abstrakt

Cieľom výskumu bolo porovnať hodnoty a sebahodnotenie u dospievajúcich vyrastajúcich v centrách pre deti a rodinu (CDR) a u dospievajúcich vyrastajúcich v úplných rodinách. Výskumný súbor pozostával zo 63 dospievajúcich z centier pre deti a rodinu a 94 dospievajúcich z úplných rodín vo veku 15 – 20 rokov (M = 16,9; SD = 1,32). Na zistenie sebahodnotenia bola použitá Rosenbergova škála sebahodnotenia [RSES – Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965] a na zistenie hodnôt bol použitý Schwartzov dotazník hodnôt [PVQ – Portrait Value Questionnaire, Schwartz et al., 2001]. Zistili sme, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi výskumnými skupinami v hodnotách univerzalizmus (p < 0,001; d = 0,95), sebariadenie (p < 0,001; d = 0,8), konformita (p < 0,05; d = 0,34), bezpečnosť (p < 0,01; d = 0,5) a benevolencia (p < 0,001; d = 0,587), zatiaľ čo pri hodnotách moc, úspech, stimulácia, hedonizmus a tradícia sme signifikantný rozdiel nezaznamenali. Adolescenti vyrastajúci v rodinách dosahovali vyššie skóre ako adolescenti vyrastajúci v centrách pre deti a rodinu v hodnotách univerzalizmus, sebariadenie, konformita, bezpečnosť a benevolencia. Pri sebahodnotení u dospievajúcich z centier pre deti a rodinu a u dospievajúcich vyrastajúcich v úplných rodinách bol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel (p < 0,01; d = 0,461), pričom adolescenti vyrastajúci v centrách pre deti a rodiny dosahovali vyššie skóre.

https://doi.org/10.29364/epsy.442

Klíčová slova

centrum pro děti a rodiny, rodina, hodnoty, sebeúcta, dospívající

Literatura

Archan, P., & Jogsan, Y. (2012). A comparative study on achievement motivation of adolescents among intact families and orphanges. The International Journal of Management and Behavioural Sciences, 2(12), 110–114.

Arnett, J. J. (2014). Emerging Adulthood: The winding road from the late teens through twenties. Oxford University Press.

Baňasová, K., & Virgalová, J. (2020). Sebahodnotenie a hodnotové preferencie študentov stredných škôl. Pomáhajúce profesie, 3(1), 20–30. https://doi.org/…20.3.1.20-30

Casey, B., Getz, S., & Galvan, A. (2008). The adolescent brain. Developmental Review, 28(1), 62–77. https://doi.org/….2007.08.003

Csajka, L., & Berdisová, M. (2013). Všade dobre? IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Daniel, E., Fortuna, K., Thrun, S., Cioban, S., & Knafo, A. (2013). Brief report: Early adolescents’ value development at war time. Journal of Adolescence, 36(4), 651–655. https://doi.org/….2013.03.009

Farooqui, N., & Intezar, M. (2009). Differences in self-esteem of orphan children and children living with their parents. Applied Psychology, 46(2), 115–130. http://pu.edu.pk/…-Intezar.pdf

Feather, N. T. (1991). Human values, global self‐esteem, and belief in a just World. Journal of Personality, 59(1), 83–107. https://doi.org/…91.tb00769.x

Felson, R., & Zielinski, M. (2016). Children's self-esteem and parental support. Journal of Marriage and Family, 51(3), 727–735. https://doi.org/10.2307/352171

Gajdošová, B. (2002). Implicitné a explicitné sebahodnotenie. Človek a spoločnosť, 5(2), 1–6. https://individualandsociety.org/…bahodnotenie

Kaur, J., Cheong, S., Naidu, B., Kaur, G., Manickam, M., Noor, M., Ibrahim, N., & Rosman, A. (2014). Prevalence and correlates of depression among adolescents in Malaysia. Asia-Pacific Journal of Public Health, 6(9), 53–62. https://doi.org/…539514544356

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Grada Publishing.

Lone, M., & Ganesan, P. (2017). A Study on self-esteem of family reared and institutionalized orphan children in Anantnag district of Jammu and Kashmir. International Journal of Advanced Research and Development, 2(4), 254–257.

Martela, F., & Ryan, R. M. (2016). The benefits of benevolence: Basic psychological needs, beneficence, and the enhancement of well-being. Journal of Personality, 84(6), 750–764. https://doi.org/…1/jopy.12215

Marques, C., Silva, A., & Taveira, M. (2018). Testing functional theory of life values with students living in residential care institutions. Revista da Associação Portuguesa de Psicologia, 32(1), 79–86. https://doi.org/…l.v32i1.1333

Mohammadzadeh, M., Awang, H., Shahar, H., & Ismail, S. (2018). Emotional health and self-esteem among adolescents in Malaysian orphanages. Community Mental Health Journal, 54(1), 117–125. https://doi.org/…7-017-0128-5

Parfilovaa, G., & Valeevaa, R. (2016). Study of orphanage children’s value orientations. IEJME Mathematics Education, 11(4), 747–753. https://www.iejme.com/…orientations

Prioste, A., Narciso, I., Gonçalvec, M., & Pereira, C. (2016). Adolescent parents’ values: The role played by retrospective perceptions of the family-of-origin. Journal of Child and Family Studies, 25(1), 224–231. https://doi.org/…6-015-0211-x

Rammstedt, B., Lechner, C. M., & Danner, D. (2021). Short form do not fall short: A comparison of three (extra-)short forms of the Big Five. European Journal of Psychological Assessment, 37(1), 23–32. https://doi.org/…5759/a000574

Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton Legacy Library.

Sagiv, L., & Schwartz, S. (2000). Value priorities and subjective well-being: Direct relations and congruity effects. European Journal of Social Psychology, 30(3), 177–198. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099–0992(200003/0­4)30:2<177::A­ID-EJSP982>3.0.CO;2-Z

Schwartz, S. (2007). Value orientations: Measurement, antecedents and consequences across nations. In R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, & G. Eva (Eds.), Measuring attitudes cross-nationally. (161–193). Sage. https://dx.doi.org/…781849209458

Schwartz, S., Melech, G., & Lehmann, A. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology. 32(5), 519–542. https://doi.org/…101032005001

Segešová, V., & Vancu, E. (2013). Pilotná štúdia obrazu psychickej odolnosti u adolescentov. In. L. Sokolová, M. Lemešová, & R. Masaryk (Eds). Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. (236–241). Univerzita Komenského.

Shulga, T., Savchenko, D., & Filinkova, E. (2016). Psychological characteristics of adolescents orphans with different experience of living in a family. International Journal of Enviromental & Science Education, 11(17), 10493–10504. https://eric.ed.gov/?…

Tainaka, T., Miyoshi, T., & Mori, K. (2014). Conformity of witnesses with low self-esteem to their co-witnesses. Psychology. 5(15), 1695–1701. https://doi.org/….2014.515177

Tulviste, T., & Gutman, P. (2003). A comparison of value preferences and attitudes toward collectivism of institution-reared and home-reared teenagers. European Journal of Psychology of Education. 18(1), 33–42. https://doi.org/…7/BF03173602

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. (2013). Ústavná starostlivosť [online]. [citované 17.8.2020]. Dostupné na: https://www.upsvr.gov.sk/…tlivost.html?…

Wetzel, E., Carstensen, C. H., & Böhnke, J. R. (2013). Consistency of extreme response style and non-extreme response style across traits. Journal of Research in Personality, 47(2), 178–189. https://doi.org/….2012.10.010

Zobrazit celé Skrýt