Překlad a adaptace Škály pracovní dedikace do českého jazyka

Petra Hypšová, Martin Seitl

Abstrakt

Cílem této studie je představit překlad a adaptaci Škály pracovní dedikace (Job Dedication Scale) do češtiny. Výzkumný soubor tvořilo 142 pracovníků v sociálních službách domovů pro seniory napříč Českou republikou, kteří byli hodnoceni svými přímými nadřízenými Škálou pracovní dedikace. Překlad proběhl formou zpětných translací s využitím tří na sobě nezávislých překladatelů. Popisná statistika přinesla zjištění o negativní šikmosti udělených hodnocení a snížené variabilitě odpovědí u některých položek. Konfirmační faktorová analýza plné verze škály nepotvrdila i přes vysokou hodnotu vnitřní konzistence shodu modelu se získanými daty. V návaznosti na výsledky faktorových analýz a modifikačních indexů byly povoleny reziduální korelace mezi vybranými položkami, což zvýšilo kvalitu testovaného modelu. Výpočty vnitřní konzistence ukázaly excelentní hodnoty, přičemž vyřazení jakékoliv položky by tuto hodnotu snížilo. Limity studie spatřujeme v malém a specifickém výzkumném souboru, a také v přístupu k posuzování pracovní dedikace zaměstnance s využitím pouze jednoho hodnotitele.

https://doi.org/10.29364/epsy.443

Klíčová slova

Škála pracovní dedikace, psychometrické charakteristiky, překlad a adaptace škály

Literatura

Bandalos, D. L. (2008). Is parceling really necessary? A comparison of results from item parceling and categorical variable methodology. Structural Equation Modeling, 15(2), 211–240. https://doi.org/…510801922340

Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1–26. https://doi.org/…91.tb00688.x

Barrick, M. R., Mount, M. K., & Judge, T. A. (2001). Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we know and where do we go next? International Journal of Selection and Assessment, 9(1–2), 9–30. https://doi.org/…8-2389.00160

Beck, J. W., Beatty, A. S., & Sackett, P. R. (2014). On the distribution of job performance: The role of measurement characteristics in observed departures from normality. Personnel Psychology, 67(3), 531–566. https://doi.org/…1/peps.12060

Borman, W. C., Buck, D. E., Hanson, M. A., Motowidlo, S. J., Stark, S., & Drasgow, F. (2001). An examination of the comparative reliability, validity, and accuracy of performance ratings made using computerized adaptive rating scales. Journal of Applied Psychology, 86(5), 965–973. https://doi.org/…010.86.5.965

Campbell, J. P., McHenry, J. J., & Wise, L. L. (1990). Modeling job performance in a population of jobs. Personnel Psychology, 43(2), 313–333. https://doi.org/…90.tb01561.x

Crant, J. M., Hu, J., & Jiang, K. (2017). Proactive personality: A twenty-year review. In S. P. Parker & U. K. Bidnl (Eds.), Proactivity at Work: Making things happen in organizations. (193–225). Routledge.

Dalal, R. S. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1241–1255. https://doi.org/…10.90.6.1241

Dalgic, A., & Akgunduz, Y. (2020). Relationships among organizational-based self-esteem, social exchange, and turnover intention of hotel employees: Impact of job dedication. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 23(1), 176–195. https://doi.org/…2020.1864563

Gerstner, Ch. R., & Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leader-member exchange correlates and construct issues. Journal of Applied Psychology, 82(6), 827–844. https://doi.org/…010.82.6.827

Harms, P. D. (2011). Adult attachment styles in the workplace. Human Resource Management Review, 21(4), 285–296. https://doi.org/….2010.10.006

Harzer, C., & Ruch, W. (2014). The role of character strengths for task performance, job dedication, interpersonal facilitation, and organizational support. Human Performance, 27(3), 183–205. https://doi.org/….2014.913592

Hattrup, K. (2012). Using composite predictors in personnel selection. In N. Schmitt (Ed.), The Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection (297–319). Oxford University Press.

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1990). Love and work: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 59(2), 270–280. https://doi.org/…514.59.2.270

Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424–453. https://doi.org/…989X.3.4.424

Hypšová, P. (2021). Kontextuální pracovní výkonnost, vztahová vazba a emoční inteligence u pracovníků v sociálních službách. (Magisterská diplomová práce). Univerzita Palackého v Olomouci.

Kenny, D. A., Kaniskan, B., & McCoach, D. B. (2015). The performance of RMSEA in models with small degrees of freedom. Sociological Methods & Research, 44(3), 486–507. https://doi.org/…124114543236

Kenny, D. A. (2015). Measuring model fit. Dostupné z: https://davidakenny.net/cm/fit.htm

Kock, N., Mayfield, M., Mayfield, J., Sexton, S., & De La Garza, L. M. (2019). Empathetic Leadership: How leader emotional support and understanding influences follower performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 26(2), 217–236. https://doi.org/…051818806290

Liu, C., Liu, Y., Mills, M. J., & Fan, J. (2013). Job stressors, job performance, job dedication, and the moderating effect of conscientiousness: A mixed-method approach. International Journal of Stress Management, 20(4), 336–363. https://doi.org/…037/a0034841

Lopes, P. N., Grewal, D., Kadis, J., Gall, M., & Salovey, P. (2006). Evidence that emotional intelligence is related to job performance and affect and attitudes at work. Psicothema, 18, 132–138.

MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Fetter, R. (1991). Organizational citizenship behavior and objective productivity as determinants of managerial evaluations of salespersons' performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(1), 123–150. https://doi.org/…16/0749-5978(91)90037-T

Manzoor, F., Wei, L., Nurunnabi, M., Subhan, Q. A., Shah, S. I. A., & Fallatah, S. (2019). The impact of transformational leadership on job performance and CSR as mediator in SMEs. Sustainability, 11(2), 436. https://doi.org/…0/su11020436

Meng, B., & Han, H. (2014). The effect of empowerment on employee psychological outcomes in Upscale Hotels. Journal of Hospitality Marketing & Management, 23(2), 218–237. https://doi.org/….2013.768189

Molina, M. A. C., González, J. M. H., Florencio, B. P., & González, J. L. G. (2014). Does the balanced scorecard adoption enhance the levels of organizational climate, employees’ commitment, job satisfaction and job dedication? Management Decision, 52(5), 983–1010. https://doi.org/…06-2013-0351

Motowidlo, S. J. (2000) Some basic issues related to contextual performance and organizational citizenship behavior in human resource management. Human Resource Management Review, 10(1), 115–126. https://doi.org/…6/S1053-4822(99)00042-X

Motowidlo, S. J., & Kell, H. J. (2013). Job performance. In N. W. Schmitt, S. Highhouse, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology (82–103). John Wiley & Sons.

Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. Journal of Applied Psychology, 79(4), 475–480. https://doi.org/…010.79.4.475

O’Boyle Jr., E., & Aguinis, H. (2012). The best and the rest: Revising the norm of normality of individual performance. Personnel Psychology, 65(1), 79–119. https://doi.org/…2011.01239.x

Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behavior: It’s construction clean-up time. Human Performance, 10(2), 85–97. https://doi.org/…043hup1002_2

Podsakoff, P. M., Bommer, W. H., Podsakoff, N. P., & MacKenzie, S. B. (2006). Relationships between leader reward and punishment behavior and subordinate attitudes, perceptions, and behaviors: A meta-analytic review of existing and new research. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99(2), 113–142. https://doi.org/….2005.09.002

Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). Adaptability in the workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance. Journal of Applied Psychology, 85(4), 612–624. https://doi.org/…010.85.4.612

Richards, D. A., & Schat, A. C. H. (2011). Attachment at (not to) work: Applying attachment theory to explain individual behavior in organizations. Journal of Applied Psychology, 96(1), 169–182. https://doi.org/…037/a0020372

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. 10.18637/JSS­.V048.I02

Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. Psychological Bulletin, 86(2), 420–428. https://doi.org/…909.86.2.420

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive Goodness-of-Fit measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23–74.

Sonnentag, S., Volmer, J., & Spychala, A. (2008). Job performance. In J. Barling & C. L. Cooper (Eds.), The SAGE Handbook of Organizational Behavior: Volume One: Micro Approaches. (427–448). SAGE.

Střelec, J. (2019). Vztahová vazba v zaměstnání a predikce interpersonální složky pracovní výkonnosti. (Magisterská diplomová práce). Univerzita Palackého v Olomouci.

Sungu, L. J., Weng, Q. D., & Xu, X. (2019). Organizational commitment and job performance: Examining the moderating roles of occupational commitment and transformational leadership. International Journal of Selection and Assessment, 27(3), 280–290. https://doi.org/…1/ijsa.12256

Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A personality trait-based interactionist model of job performance. Journal of Applied Psychology, 88(3), 500–517. https://doi.org/…010.88.3.500

Van Scotter, J. R. (1994). Evidence for the usefulness of task performance, job dedication and interpersonal facilitation as components of overall performance. [Unpublished manuscript]. University of Florida.

Van Scotter, J. R., & Motowidlo, S. J. (1996). Interpersonal facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance. Journal of Applied Psychology, 81(5), 525–531. https://doi.org/…010.81.5.525

Van Scotter, J. R. (2000). Relationships of task performance and contextual performance with turnover, job satisfaction, and affective commitment. Human Resource Management Review, 10(1), 79–95. https://doi.org/…6/S1053-4822(99)00040–6

Van Scotter, J. R., Motowidlo, S. J., & Cross, T. C. (2000). Effects of task performance and contextual performance on systemic rewards. Journal of Applied Psychology, 85(4), 526–535. https://doi.org/…010.85.4.526

Viswesvaran, C. (2001). Assessment of individual job performance: A review of the past century and a look ahead. In N. Anderson, D. S. Ones, H. K. Sinangil, & C. Viswesvaran (Eds.), Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology (Vol. 1, 110–126). SAGE.

Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2000). Perspectives on models of job performance. Internal Journal of Selection and Assessment, 8(4), 216–226. https://doi.org/…8-2389.00151

Viswesvaran, C., Schmidt, F. L., & Ones, D. S. (2005). Is there a general factor in ratings of job performance? A Meta-analytic framework for disentangling substantive and error influences. Journal of Applied Psychology, 90(1), 108–131. https://doi.org/…010.90.1.108

Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2017). Job performance: Assessment issues in personnel selection. In A. Evers, N. Anderson, & O. Voskuijl (Eds.), The Blackwell Handbook of Personnel Selection (354–375). Blackwell.

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictor of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601–617. https://doi.org/…639101700305

Zobrazit celé Skrýt