Strategie dlouhodobé léčby psychofarmaky a jejich vysazování

Kristýna Drozdová

Farmakologická léčba psychiatrických poruch je součástí komplexní péče o nemocné s psychickými potížemi, vedle psychoterapie a poradenství, aktivizace a psychosociální rehabilitace. Volba psychofarmaka a strategie jeho podávání by měla být individualizována pro potřeby pacienta. Strategie podávání psychofarmak by měla od počátku zahrnovat i úvahy o délce podávání a možnosti jejího vysazování. Sami pacienti se kromě možných nežádoucích účinků již při první konzultaci ptají, kdy bude medikace vysazená. Toto opomíjené téma se s proměňujícím pojetím léčby, vyléčení a úzdravy v psychiatrii dostává do popředí. Je vhodné, aby tím, kdo vysazuje léky, byl psychiatr, a ne pacient sám. Základem zodpovědného rozhodnutí, kdy a jak vysadit medikaci, jsou dobře vedené, dlouhodobé studie.

https://doi.org/10.29364/epsy.444

Literatura

Alda, M. (2013). Personalized psychiatry: many questions, fewer answers. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 38(6), 363–365. https://www.jpn.ca/…363.full.pdf

Almohammed, O.A., Alsalem, A.A., Almangour, A.A., Alotaibi L.H., Al Yami, M.S., & Lai, L. (2022). Antidepressants and health–related quality of life (HRQoL) for patients with depression: Analysis of the medical expenditure panel survey from the United States. PloS one, 17(4), e0265928. https://doi.org/…pone.0265928

Alvarez-Jimenez, M., O´Donoghue, B., Thompson, A., Gleeson, J.F., Gonzalez-Blanch, C., Killackey, E., Wunderink, L., & McGorry, P.D. (2016). Beyond Clinical Remission in First Episode Psychosis: Thoughts on Antipsychotic Maintenance v. Guided Discontinuation in the Functional Recovery Era. CNS Drugs, 30(5), 357–368. https://doi.org/…3-016-0331-x

Bhat, V., & Kennedy, S. (2017). Recognition and management of antidepressant discontinuation syndrome. Journal of Psychiatry &Neuroscience, 42(4). https://doi.org/…3/jpn.170022

Cruickshank, G., MacGillivray, S., & Bruce, D. (2008). A cross-sectional survey of patients in receipt of long-term repeat prescriptions for the antidepressant drug in primary care. Mental Health in Family Medicine, 5(2), 105–109.

Davies, J., & Read, J. (2019). A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based? Addict Behav, 97, 111–121. https://doi.org/….2018.08.027

Fava, G.A., Gatti, A., Belaise, C., Guidi, J., & Offidani, E. (2015). Withdrawal symptoms after selective reuptake serotonin reuptake inhibitors discontinuation: A systematic review. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 72–81.

Fava, G.A., Benasi G., Lucente, M., Offidani, E., Cosci, F., & Guidi, J. (2018). Withdrawal symptoms after Serotonin-Noradrenaline Reuptake Inhibitor discontinuation: Systematic Review. Psychotherapy and Psychosomatics, 87, 195–203.

Foucalt, M. (1993). Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Gallimard.

Groot, P., van Os, J. (2020). The outcome of antidepressant drug discontinuation with tapering strips after 1–5 years. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 10, 1–8. https://doi.org/…125320954609

Ocisková, M., & Praško, J. P. (2015). Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch. Grada Publishing.

Kosová, J. (2002). Vysazení medikace u úzkostných a afektivních poruch. Psychiatrie pro praxi, 2.

Lembke, A. (2021). Dopamin. Jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti. Triton.

Raja, S., Mahesh, N.M., & Panda, P. (2011). Withdrawal effects of tricyclic antidepressants and their management. Journal of Global Trends in Pharmaceutical Sciences, 2(3), 336–349.

Shelton, R. C. (2001). Steps Following Attainment of Remission: Discontinuation of Antidepressant Therapy. Prim Care Companion Journal Clinical Psychiatry, 3(4), 168–74. https://www.psychiatrist.com/read-pdf/23321/

Spousta, S. (2001). Syndrom z vysazení SSRI. Psychiatrie pro praxi, 1.

Wunderik, L., Nienhuis, F. J., Sytema, S., Slooff, C. J., Knegtering, R., Wiersma, D. (2007). Guided discontinuation versus maintenance treatment in remitted first-episode psychosis: relapse rates and functional outcome. Journal Clinical Psychiatry, 68(5), 654–661.

Zipurski, R.B., Odejayi, G., Agid, O., & Remington, G. (2020). When you say „schizophrenia“ and I say „psychosis“: Just tell me when I can come off this medication. Schizophrenia Research, 225, 39–46.

Zobrazit celé Skrýt