Psychologické aspekty dysmenorey – přehledová studie

Kateřina Staňková, Alena Hricová, Roman Procházka

Abstrakt

Dysmenorea (bolestivá menstruace) představuje stále tabuizované, případně bagatelizované téma, ačkoli se týká významného počtu žen. Problém může mít rovněž zásadní psychologické konsekvence. Článek v podobě systematické přehledové studie předkládá přehled dosavadních poznatků o psychologických a psychopatologických aspektech dysmenorey na základě rešerše databáze časopiseckých zdrojů. Tématika je rozdělena do několika oblastí zaměřených na psychologické teorie vzniku dysmenorey, psychopatologii spojenou s dysmenoreou, ovlivnění selfkonceptů (jako je sebepojetí, locus of control, body image, aj.) a psychoterapeutické přístupy řešení dysmenorey. Dysmenorea může mít negativní vliv na sebevědomí a sebedůvěru žen v průběhu menstruace i mimo ni, negativně ovlivňuje kvalitu života, sociální vztahy a vnímání vlastního těla. Řadou výzkumů je potvrzena souvislost s emočními problémy, stresem a psychopatologiemi jako je depresivita, úzkost, neurotické problémy, OCD, poruchy příjmu potravy a dalšími. Léčba dysmenorey pomocí psychoterapie je účinná především v případě behaviorální a kognitivně behaviorální terapie, hypnoterapie, autogenního tréningu a dalších relaxačních technik a technik zaměřených na práci s tělem.

https://doi.org/10.29364/epsy.456

Klíčová slova

dysmenorea, psychologie bolesti, sebepojetí, well-being

Literatura

Aboualsoltani, F., Bastani, P., Khodaie, L., & Fazljou, S. M. B. (2020). Non-pharmacological treatments of primary dysmenorrhea: A systematic review. Archives of Pharmacy Practice, 11(S1), 136–142.

Ambresin, A. E., Belanger, R. E., Chamay, C., Berchtold, A., & Narring, F. (2012). Body dissatisfaction on top of depressive mood among adolescents with severe dysmenorrhea. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 25(1), 19–22. https://doi.org/….2011.06.014

Bahrami, A., Sadeghnia, H., Avan, A., Mirmousavi, S. J., Moslem, A., Eslami, S. & Ghayour-Mobarhan, M. (2017). Neuropsychological function in relation to dysmenorrhea in adolescents. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 215, 224–229. https://doi.org/….2017.06.030

Bajalan, Z., Moafi, F., MoradiBaglooei, M., & Alimoradi, Z. (2019). Mental health and primary dysmenorrhea: a systematic review. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 40(3), 185–194. https://doi.org/…2018.1470619

Balık, G., Üstüner, I., Kağıtcı, M., & Şahin, F. K. (2014). Is There a Relationship between Mood Disorders and Dysmenorrhea? Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 27(6), 371–374. https://doi.org/….2014.01.108

Berry, C., & McGuire, F. L. (1972). Menstrual distress and acceptance of sexual role. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 114(1), 83–87. doi.org/10.1016/0002–9378(72)90293–1

Bettendorf, B., Shay, S., & Tu, F. (2008). Dysmenorrhea: contemporary perspectives. Obstetrical & Gynecological Survey, 63(9), 597–603.

Bloom, L. J., Shelton, J. L., & Michaels, A. C. (1978). Dysmenorrhea and personality. Journal of Personality Assessment, 42(3), 272–276. https://doi.org/…752jpa4203_8

Clarke, A. E., & Ruble, D. N. (1978). Young adolescents' beliefs concerning menstruation. Child Development, 49(1), 231–234.

Crisson, J. E., & Keefe, F. J. (1988). The relationship of locus of control to pain coping strategies and psychological distress in chronic pain patients. Pain, 35(2), 147–154. doi.org/10.1016/0304–3959(88)90222–9

Deutsch, F. E. (1953). The psychosomatic concept in psychoanalysis. New York: International Universities.

Ehde, D. M., Dillworth, T. M., & Turner, J. A. (2014). Cognitive-behavioral therapy for individuals with chronic pain: efficacy, innovations, and directions for research. American Psychologist, 69(2), 153. https://doi.org/…037/a0035747

Eryilmaz, G., Ozdemir, F., & Pasinlioglu, T. (2010). Dysmenorrhea prevalence among adolescents in eastern Turkey: its effects on school performance and relationships with family and friends. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 23(5), 267–272. https://doi.org/….2010.02.009

Gollenberg, A. L., Hediger, M. L., Mumford, S. L., Whitcomb, B. W., Hovey, K. M., & Wactawski-Wende, J. (2010). Perceived stress and severity of perimenstrual symptoms: the BioCycle Study. Journal of Womens Health, 19(5), 959–67. https://doi.org/…wh.2009.1717

Gorczyca, R., Filip, R., & Walczak, E. (2013). Psychological aspects of pain. Annals Agricultural and Environmental Medicine, 1(Special issue), 23–27.

Guimarães, I., & Póvoa, A. M. (2020). Primary dysmenorrhea: assessment and treatment. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 42, 501–507. https://doi.org/…0040-1712131

Harlow, S. D., & Matanoski, G. M. (1991). The association between weight, physical activity, and stress and variation in the length of the menstrual cycle. American Journal of Epidemiol, 133(1), 38–49. https://doi.org/….aje.a115800

Heczey, M. (1980). Effects of biofeedback and autogenic training on dysmenorrhea. In A. J. Dan, E. A. Graham, & C. P. Beecher (Eds.), The menstrual cycle: A synthesis of interdisciplinary research (vol. 1). New York: Springer.

Hodická, Z., Rejdová, I., & Kadlecová, M. J. (2015). Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejích léčba. Pediatrie pro praxi, 16(3), 227–230.

Chovanec, M. J., & Dostálová, M. Z. (2009). Jak ulevit ženě při menstruačních bolestech? Interní medicína, 11, 92–93.

Chromý, K., & Honzák, R. (2005). Somatizace a funkční poruchy. Praha: Grada.

Iacovides, S., Avidon, I., & Baker, F.C. (2015). What we know about primary dysmenorrhea today: a critical review. Human Reproduction Update, 21, 762–778. https://doi.org/…umupd/dmv039

Ibrahim, N. K., AlGhamdi, M. S., Al-Shaibani, A. N., AlAmri, F. A., Alharbi, H. A., Al-Jadani, A. K., & Alfaidi, R. A. (2015). Dysmenorrhea among female medical students in King Abdulaziz University: Prevalence, Predictors and outcome. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(6), 1312. https://doi.org/…jms.316.8752

Jones, A. V., Hockley, J. R., Hyde, C., Gorman, D., Sredic-Rhodes, A., Bilsland, J., Murray, G., Furlotte, N. A., Hu, I., Hinds, D. A., Cox, P. J., & Scollen, S. (2016). Genome-wide association analysis of pain severity in dysmenorrhea identifies association at chromosome 1p13. 2, near the nerve growth factor locus. Pain, 157(11), 2571–2581. https://doi.org/…000000000678

Ju, H., Jones, M., & Mishra, G. (2014). The prevalence and risk factors of dysmenorrhea. Epidemiologic reviews, 36(1), 104–113. https://doi.org/…pirev/mxt009

Jung, H. M., & Kim, Y. S. (2004). Factors affecting dysmenorrhea among adolescents. Korean Journal of Child Health Nurse, 10(2), 196–204.

Khazai, K. (2012). Correlation between body image and coping styles with severity of primary dysmenorrhea. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14(56), 55–344.

Kolář, P., Bitnar, P., & Dyrhonová, O. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

Latthe, P., Mignini, L., Gray, R., Hills, R., & Khan, K. (2006). Factors predisposing women to chronic pelvic pain: Systematic review. BMJ, 332 (7544), 749–755. https://doi.org/…48.697465.55

Lewis, R. J., Wasserman, E., Denney, N. W., & Gerrard, M. (1983). The etiology and treatment of primary dysmenorrhea: A review. Clinical Psychology Review, 3(3), 371–389.

Liang, W., Zhang, Y., LI, H., Chu, J., Qiun, Z., Lou, L., Li, Z., He, W., Zou, X., & Wang, W. (2012). Personality and Primary Dysmenorrhea: a study using a five-factor model in Chinese university women. Archives of Neuropsychiatry/No­ropsikiatri Arsivi, 49(2). https://www.noropsikiyatriarsivi.com/…uk/92-95.pdf?…

Mou, L., Lei, W., Chen, J., Zhang, R., Liu, K., & Liang, X. (2019). Mediating effect of interpersonal relations on negative emotions and dysmenorrhea in female adolescents. General Psychiatry, 32(1). https://doi.org/…-2018-100008

Naghizadeh, S. (2019). Comparison the quality of life, self-efficacy and depression in female students with and without primary dysmenorrhea in Tabriz, 2018. Nursing and Midwifery Journal, 17(4), 321–331. http://unmf.umsu.ac.ir/…3737-en.html

Riva, P., Wirth, J. H., & Williams, K. D. (2011). The consequences of pain: The social and physical pain overlap on psychological responses. European Journal of Social Psychology, 41(6), 681–687. https://doi.org/…002/EJSP.837

Roztočil, A. & Bartoš, P. (2011). Moderní gynekologie. Praha: Grada.

Santina, T., Wehbe, N., & Ziade, F. (2012). Exploring dysmenorrhoea and menstrual experiences among Lebanese female adolescents. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal, 18 (8), 857–863. https://apps.who.int/…10665/118546

Sedlacek, K., & Heczey, M. (1977). A specific biofeedback treatment for dysmenorrhea. Biofeedback and self-Regulation, 2(3), 294. https://doi.org/…7/BF00998890

Schuth, W. (1991). Psychosomatic Aspects of Dysmenorrhea. In Advanced Psychosomatic Research in Obstetrics and Gynecology (204–209). Berlin: Springer, Heidelberg.

Sigmon, S. T., Dorhofer, D. M., Rohan, K. J., & Boulard, N. E. (2000). The impact of anxiety sensitivity, bodily expectations, and cultural beliefs on menstrual symptom reporting: a test of the menstrual reactivity hypothesis. Journal of Anxiety Disorder, 14(6), 615–633. doi.org/10.1016/s0887–6185(00)00054–2

Staňková, K. (2022). Psychologická problematika žen trpících dysmenoreou. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. https://theses.cz/…kova_MDP.pdf

Starke, T. (1974). The relationship between dysmenorrhea and self-esteem. Doctoral dissertation. Texas Woman’s University.

Thorn, B. E., & Kuhajda, M. C. (2006). Group cognitive therapy for chronic pain. Journal of Clinical Psychology, 62(11), 1355–1366. https://doi.org/…2/jclp.20315

Vlachou, E., Owens, D. A., Lavdaniti, M., Kalemikerakis, J., Evagelou, E., Margari, N., Fasoi, G., Evangelidou, E., Govina, O., & Tsartsalis, A. N. (2019). Prevalence, wellbeing, and symptoms of dysmenorrhea among university nursing students in Greece. Diseases, 7(1), 5. https://doi.org/…eases7010005

Wang, L., Wang, X., Wang, W., Chen, C., Ronnennberg, A., & Guang, W. (2004). Stress and dysmenorrhoea: a population based prospective study. Occupational Environmental Medicine, 61(12), 1021–1026. https://doi.org/….2003.012302

Wijma, K., Wijma, B., & Cullhed, S. (1989). Learning-Theoretical Aspects of Primary Dysmenorrhea. Cognitive Behaviour Therapy, 18(3–4), 129–136.

Winterowd, C., Beck, A. T., & Gruener, D. (2003). Cognitive therapy with chronic pain patients. Springer.

Xu, K., Chen, L., Fu, L., Xu, S., Fan, H., Gao, Q., Xu, Y., & Wang, W. (2016). Stressful parental-bonding exaggerates the functional and emotional disturbances of primary dysmenorrhea. International Journal of Behavioral Medicine, 23(4), 458–463. https://doi.org/…9-015-9504-0

Zobrazit celé Skrýt