Česká vědecká psychologie v roce 2022: Zpráva o osobách, pracovištích a projektech

Simona Vorlíčková ORCID logo
Ondřej Jirák
Dalibor Kučera ORCID logo

Text je věnovaný současné projektové situaci v české akademické a vědecké psychologii z pohledu klíčových pracovišť, projektů a řešitelů těchto projektů. Cílem zprávy je poskytnout čtenáři základní orientaci v oblasti, a to prostřednictvím přehledu aktuálních psychologických projektů GA ČR a TA ČR, které jsou znázorněny v orientační mapě.

https://doi.org/10.29364/epsy.457