Zpráva z Panelové diskuse Etické otázky v práci psychologa-znalce

Bohumila Baštecká, Jakub Nemček, Matyáš Strašík, Josef Janků

Etická komise ČMPS navrhla vodítka, reflektující psychologickou znaleckou praxi včetně posudků vznikajících na objednávku soukromých osob a předložila je v panelovou diskusi na Psychologických dnech v Olomouci dne 15. září 2022. Cílem panelové diskuse bylo prostřednictvím odborné veřejnosti návrh etických vodítek oponovat a zároveň diskusí o tomto materiálu zvědomit etická a odborná specifika psychologie v oblasti znalectví, posuzování a vydávání posudků a zpráv a zvýšit etickou citlivost v této oblasti. Zpráva informuje o diskutovaných tématech a přináší výstupy z panelové diskuse.

https://doi.org/10.29364/epsy.458