Flow a práce.
(recenze)

Jitka Šebová Šafaříková

Autor publikace je jedním z čelných představitelů pozitivní psychologie, ve svých výzkumech a pracích se zabýval především konceptem flow a jeho souvislostmi s rozvojem osobnosti. Dle něho práce může patřit k nejradostnějším a nejvíce uspokojujícím stránkám života. Protikladem lídrů, kteří používají slova jen jako masku, jsou lidé, na jejichž zkušenostech je založena tato kniha, a kteří skutečně dokázali, že se usilovně snaží vytvářet etické prostředí, v němž může každý jedinec realizovat svůj potenciál.

https://doi.org/10.29364/epsy.460