Priming aktivující sociální stereotypy a výkon v mentálním testu

Marek Franěk

Abstrakt

Psychologický termín priming popisuje mechanismus, při kterém má zpracování určité informace vliv na následující činnost. Studie se zabývá primingem aktivujícím určité sociální stereotypy. Bylo pozorováno, že priming, který vyvolává aktivaci stereotypu vzdělaného člověka, může vést ke zlepšení výkonu ve vědomostním testu (Dijksterhuis, van Knippenberg, 1998). Uskutečnili jsme experiment v reálných podmínkách. Studenti (N=131) psali pololetní test. Těsně před psaním testu proběhl priming na stereotyp univerzitního učitele nebo uklízečky. Výsledky ukázaly, že osoby, které byly před testem vystaveny primingu na stereotyp univerzitního učitele, měly nepatrně lepší výkon než osoby, které byly vystaveny primingu na stereotyp uklízečky. Signifikantní rozdíly mezi oběma podmínkami byly zjištěny pouze mezi muži studujícími technické a ekonomické studijní obory. Výsledky jsou vysvětleny tak, že aktivace určitého stereotypu je spojena s aktivací odpovídajících vlastností, v tomto případě inteligence a vědomostí, což vede ke zlepšení výsledků v testu vyžadujícím vybavování naučených poznatků.

Klíčová slova

priming, sociální stereotypy

Literatura

Aronson, J., Lustina, M. J., Good, C., Keough, K., Steele, C. M., & Brown, J. (1999). When white men can't do math: Necessary and sufficient factors in stereotype threat. Journal of Experimental Social Psychology, 35 (1), 29–46.

Bargh, J. A ., Chen, M., & Burrows, L. (1996). Automaticity of social behavior: Direct effect of trait construct and stereotype activation on action. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (2), 230–244.

Biederman, I., & Cooper, E. E. (1991). Priming contour-deleted images: Evidence for immediate representations in visual object recognition. Cognitive Psychology, 23 (3), 393–419.

Blair, I. V., & Banaji, M. R. (1996). Automatic and controlled processes in stereotype priming. Journal of Personality and Social Psychology, 70 (6), 1142–1163.

Boush, D. M. (2006). How advertising slogans can prime evaluations of brand extensions. Psychology & Marketing, 10 (1), 67–78.

Bushman, B. J. (1998). Effects of media violence on the accessibility of aggressive constructs in memory. Personality and Social Psychology Bulletin, 24 (5), 537–545.

Dijksterhuis, A., & Bargh, J.A. (2001). The perception-behavior expressway: Automatic effect of social perception on social behavior. Advances in Experimental Social Psychology, 33 (1), 1–10.

Dijksterhuis, A., & van Knippenberg, A. (1998). The relation between perception and behavior, or how to win a game of trivial pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (4), 865–877.

Hermans, D., De Houwer, J., & Eelen, P. (2001). A time course analysis of the affective priming effect. Emotion and Cognition, 15 (2), 143–165.

Hofstede, G. (1998). Masculinity and femininity: The taboo dimension of national cultures. Thousand Oaks (CA, USA): Sage.

Madden, D. J., Pierce, T. W., & Allen, P. A. (1993). Age-related slowing and the time course of semantic priming in visual word identification. Psychology and Aging, 8 (4), 490–507.

Potter, M. C., & Lombardi, L. (1998). Syntactic priming in immediate recall of sentences. Journal of Memory and Language, 38 (3), 265–282.

Prinz, W. (1990). A common coding approach to perception and action. In Neumann, O., & Prinz, W. (Eds.), Relation between perception and action (167–201). Berlin: Springer-Verlag.

Steele, C.M. & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 69 (5), 797–811.

Trammell, N. W., & Valdes, L. A. (1992). Persistence of negative priming: steady state or decay? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18 (3), 565–576.

Wheller, S. C., & Petty, R. E. (2001). The effects of stereotype activation on behavior: A review of possible mechanisms. Psychological Bulletin, 127, 6, 797–826.

Zobrazit celé Skrýt