Zpráva o stavu systému vzdělávání v klinické psychologii v České republice do roku 2023

Ondřej Bezdíček ORCID logo
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Příspěvek je věnován několika významným faktorům aktuální dostupnosti vzdělávání v klinické psychologii v České republice do roku 2023 a jejich podílu na nedostatku klinických psychologů v základních aplikacích klinické psychologie: v dětské a dorostové klinické psychologii, v (klinické) psychoterapii a v klinické psychodiagnostice dětí a dospělých. Uvádí konkrétní návrhy na změnu systému vzdělávání v mezích Zákona č. 96/2004 Sb. o způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, mezi které klinická psychologie patří.

https://doi.org/10.29364/epsy.470

Klíčová slova

klinická psychologie, psychohistorie, dětská a dorostová klinická psychologie, psychoterapie, atestace, předatestační příprava

Literatura

Psychologů je málo, což nahrává šarlatánům, varuje asociace. (2018, 9. 7.). iDnes/Zpravodaj­ství. https://www.idnes.cz/…6_domaci_pmk

Postránecká, B. (2020, 6.10.). Češi marně shánějí dětské psychology. Medici jsou bez motivace, rodiče v koncích. Deník.cz. https://www.denik.cz/…ostatek.html

Fakultní nemocnice Brno. (n.d.). Certifikovaný kurz – Psychologická vývojová diagnostika. https://www.fnbrno.cz/…ostika/t4726

Gestalt Studia. (2023). Cena psychoterapeu­tického výcviku. https://gestaltstudia.cz/…keho-vycviku Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. (2023). Klinická psychologie – katedra: Vzdělávací programy. https://www.ipvz.cz/…aci-programy

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. (2023). Foniatrie, pedaudiologie a klinická logopedie – subkatedra: Vzdělávací programy. https://www.ipvz.cz/…aci-programy

Král, P. (2017). Specializační vzdělávání v klinické psychologii. Tempus Medicorum, 7–8 (26), 34–35.

Mátl, O., & Mátlová, M. (2015). Zpráva o stavu demence. Česká alzheimerovská společnost. https://www.alzheimer.cz/…2/000331.pdf?…

Zobrazit celé Skrýt