Reakce Asociace klinických psychologů ČR na článek „Zpráva o stavu systému vzdělávání v klinické psychologii v České republice do roku 2023“, autor doc. PhDr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.; 2023, roč. 17. č. 2

Hana Jahnová
Fakultní nemocnice, Brno
Daniela Saifrtová
Ordinace klinické psychologie

V červnovém vydání časopisu E-psychologie byl zveřejněn článek doc. Bezdíčka týkající se stavu systému a dostupnosti specializačního vzdělávání v klinické psychologii v České republice. Autor se mimo jiné v textu věnuje nedostatku klinických psychologů a uvádí konkrétní návrhy na změnu systému specializačního vzdělávání.
Asociace klinických psychologů ČR jako odborná a stavovská organizace od roku 1991 spoluvytváří a chrání zájmy všech čtyř profesí působících ve zdravotnictví, jimiž jsou psychologové ve zdravotnictví, tedy psychologové zařazeni do specializačního vzdělávání; kliničtí psychologové; dětští kliničtí psychologové a psychoterapeuti. Z tohoto titulu své hlavní činnosti tak musí reagovat na uvedený článek doc. Bezdíčka.

https://doi.org/10.29364/epsy.478