Pokračování zprávy o stavu systému vzdělávání v klinické psychologii v České republice do roku 2023 a odpověď na reakci od Pavla Krále, E-psychologie, 2023, 17(2)

Ondřej Bezdíček ORCID logo
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Příspěvek je věnován dalším významným faktům ohledně fungování systému vzdělávání vedeného Katedrou klinické psychologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

https://doi.org/10.29364/epsy.480

Klíčová slova

klinická psychologie, psychodiagnostika, dětská a dorostová klinická psychologie, psychoterapie, atestace, předatestační příprava