Jaké zdroje informací používáme při usuzování o příčinách vlastního chování

Aleš Neusar

Abstrakt

O příčinách svého chování v běžném životě zpravidla nepřemýšlíme, pokud k tomu nemáme závažný důvod. Zájem o příčiny může vzbudit výzkumníkův (terapeutův) dotaz či situace, kdy je motiv našeho jednání rozhodující například proto, abychom mohli mít pocit úspěchu nebo naše chování hodnotit jako morální. Námi atribuované příčiny vlastního jednání se nemusí nutně shodovat s příčinami skutečnými. Nikdy neznáme všechny vlivy působící na naše chování a proces usuzování o jeho příčinách je vždy interpretačním procesem ovlivněným nejen dostupnými informacemi, ale i typem položené otázky, naším vzděláním, obrannými mechanismy, způsobem uvažování atd. O příčinách svého jednání často usuzujeme až zpětně a naše usuzování mohou ovlivnit nedostatky naší paměti i způsob výběru vzpomínek, kterými se budeme zabývat. Usuzování o příčinách není obvykle zdlouhavým racionálním procesem, ve kterém zvažujeme všechny dostupné informace. Typicky využíváme rychlejších a efektivnějších heuristik, což bývá vzhledem k časovému i kapacitnímu omezení vědomého zpracování vhodnější. Některé informace o příčinách jednání jsou přístupné pouze nám (prostřednictvím introspekce), jiné mají i ostatní lidé (např. sdílené kauzální teorie v naší společnosti). Obecně máme sklon přeceňovat právě introspektivní informace, kvůli jejich „autentičnosti“. I když neznáme klíčový vliv na naše chování, nemusí nám to bránit ve schopnosti o příčinách svého chování vypovídat, ani v přesvědčení, že tyto příčiny známe. Zdá se, že pro naše usuzování není podstatné, zda jsme si daný podnět uvědomili či nikoliv, ale to, zda věříme, že tento podnět na nás může působit.

Klíčová slova

příčina chování, usuzování o příčinách, vědomí, kontrolované a automatické chování

Literatura

Augoustinos, M., Walker, I. & Donaghue, N. (2006). Social cognition. An integrated introduction (2nd ed.). London: Sage.

Baars, B. J. (2003). How brain reveals mind: neural studies support the fundamental role of conscious experience. In A. Jack & A. Roepstorff (Eds.), Trusting the subject? The use of introspective evidence in cognitive science. Vol. 1 (100–114). Thorverton: Imprint Academic.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.

Bargh, J. A., Chen, M. & Burrows, L. (1996). Automaticity of social behavior: direct effects of trait construct and stereotype activation on action. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 2, 230–244.

Bargh, J. A. (2005). Bypassing the will: toward demystifying the nonconscious control of social behavior. In R. R. Hassin, J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), The new unconscious (37–58). New York: Oxford University Press.

Bargh, J. A. (2007). Social psychological approaches to consciousness. In P. D. Zelazo, M. Moscovitch & E. Thompson (Eds.), The Cambridge Handbook of consciousness (553–567). New York: Cambridge University Press.

Baron, J. (2000). Thinking and deciding (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego-depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1252–1265.

Chartrand, T. L., & Bargh, J. A. (1996). Automatic activation of social information processing goals: nonconscious priming reproduces effects of explicit conscious instructions. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 464–478.

Crocker, J. (1981). Judgment of covariation by social perceivers. Psychological Bulletin, 90 (2), 272–292.

Dennet, D. M. (2008). Some observations on the psychology of thinking about free will. In J. Baer, J. C. Kaufman & R. F. Baumeister (Eds.), Are we free. Psychology and free will (248–259). New York: Oxford University Press.

Dutton, D. G., & Aron, A. P. (1974). Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 30 (4), 510–517.

Dweck, C. S. & Molden, D. C. (2008). Self-theories: the construction of free will. In J. Baer, J. C. Kaufman & R. F. Baumeister (Eds.), Are we free. Psychology and free will (44–64). New York: Oxford University Press.

Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis. Verbal reports as data (rev. ed.). Cambridge: A Bradford Book. The MIT Press.

Ericsson, K. A. (2003). Valid and non-reactive verbalization of thoughts during performance of tasks: Toward a solution to the central problems of introspection as a source of scientific data. Journal of Consciousness Studies, 10 (9–10), 1–18.

Gazzaniga, M. & LeDoux, J. (1978). Integrated Mind. New York: Plenum. Gigerenzer, G., Czerlinski, J. & Martignon, L. (2002). How good are fast and frugal heuristics? In T. Gilovich, D. Griffin and D. Kahneman (Eds.), Heuristics and biases: the psychology of intuitive judgment (559–581). New York: Cambridge University Press.

Gilbert, D. T. (1989). Thinking lightly about others: Automatic components of the social inference process. In J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), Unintended thought, (189–211). New York: Guilford. 

Gilbert, D. T., & Malone, P. S. (1995). The correspondence bias. Psychological Bulletin, 117, 21–38.

Haney, C., Banks, C., & Zimbardo, P., (1973). Interpersonal dynamics in a simulated prison. International Journal of Criminology & Penology, 1(1), 69–97.

Heřmanská, L. (2009). Bystander effect ve virtuálním světě World of Warcraft. Nepublikovaná diplomová práce. Masarykova univerzita.

Hewstone (1989). Causal attribution: from cognitive processes to collective beliefs. Oxford: Blackwell.

Higgins, E.T., King, G. A., & Mavin,G. H. (1982). Individual construct accessibility and subjective impressions and recall. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 35–47.

Hilton, D. J. (1990). Conversational processes and causal explanation. Psychological Bulletin, 107, 1, 65–81.

Horgan, T. & Woodward, J. (1999). Folk psychology is here to stay. In W. G. Lycan (Ed.). Mind and Cognition (271–286). Malden: Blackwell.

Horváth, J. (2009). Rasové předsudky u policistů. Nepublikovaná diplomová práce. Masarykova univerzita.

Hurlburt, R. T. & Schwitzgebel, E. (2007). Describing inner experience? Proponent meets skeptic. Cambridge: A Bradford Book. The MIT Press.

Jack, A. & Roepstorff, A. (Eds.). (2003). Trusting the subject? The use of introspective evidence in cognitive science. Vol. 1. Thorverton: Imprint Academic.

Jack, A. & Roepstorff, A. (Eds.). (2004). Trusting the subject? The use of introspective evidence in cognitive science. Vol. 2. Thorverton: Imprint Academic.

James, W. (1890). The principles of psychology [online]. [cit. 10–03–2008]. Dostupné z WWW: <http://psychclassics.yorku.ca/…es/prin7.htm>

Kahneman, D., Slovic, P. & Tversky, A. (Eds.). (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.

Kratochvíl, S. (1999). Experimentální hypnóza (2. přeprac. vyd.). Praha: Academia.

Laming, D. R. J. (2004). Understanding human motivation: what makes people tick? Malden: Blackwell Publishing.

Darley, J. M. & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of resposiblity. Journal of Personality and Social Psychology, 8(4), 377–383.

Lyons, W. (1986). The Disappearance of Introspection. Cambridge: A Bradford Book. The MIT Press.

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371–378.

Myers, D. G. (2008). Determined and free. In J. Baer, J. C. Kaufman & R. F. Baumeister (Eds.), Are we free. Psychology and free will, 32–43. New York: Oxford University Press.

Nisbett, R. E. & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know. Verbal reports on mental processes. Psychological Review, 84 (3), s. 231–259.

Simon, H. (1957). Models of man: Social and rational. New York: Wiley.

Shariff, A. F., Schooler, J. & Vohs, K. D. (2008). The hazards of claiming to have solved the hard problem of free will. In J. Baer, J. C. Kaufman & R. F. Baumeister (Eds.), Are we free. Psychology and free will (181–204). New York: Oxford University Press.

Payne, B. K., Jacoby, L. L., & Lambert, A. J. (2005). Attitudes as accessibility bias: dissociating automatic and controlled components. In R. Hassin, J. Bargh, J. & Uleman (Eds.), The new unconscious (393–420). New York: Oxford University Press.

Pinker, S. (2008). The fear of determinism. In J. Baer, J. C. Kaufman & R. F. Baumeister (Eds.), Are we free. Psychology and free will (311–324). New York: Oxford University Press.

Pronin, E. & Kugler, M. B. (2007). Valuing thoughts, ignoring behavior: The introspection illusion as a source of the bias blind spot. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 565–578.

Pronin, E., Kruger, J., Savitsky, K. & Ross, L. (2001). You don't know me, but I know you: asymmetric assessment of insight into self and other. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 639–656.

Roediger, H. R., Goode, M. K. & Zaromb, F. M. (2008). Free will and the control of action. In J. Baer, J. C. Kaufman & R. F. Baumeister (Eds.), Are We Free. Psychology and Free Will (205–225). New York: Oxford University Press.

Rosenthal, R. (1991). Teacher expectancy effects: A brief update 25 years after the Pygmalion experiment. Journal of Research in Education, 1, 3–12.

Sacks, O. (1993). Muž, který si pletl manželku s kloboukem a jiné klinické povídky (orig. The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales, 1983; přel. A. Čechová). Praha: Mladá fronta.

Shah, K. A. & Oppenheimer, D. M. (2008). Heuristics made easy: An effort-reduction framework. Psychological Bulletin, 134, 2, 207–222.

The Economist (2008). In Jak mozek nakupuje. Respekt, 52, 1, 34–36.

Taylor, S. E., & Fiske, S. T. (1978). Salience, attention, and attribution: Top of the head phenomena. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 11 (249–288). New York: Academic Press.

Tversky, A. & Kahneman, D. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. In D. Kahneman, P. Slovic & A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases (3–22). Cambridge: Cambridge University Press.

Tourangeau, R., Rips, L. J. & Rasinski, K. (2000). The psychology of survey response. Oxford: Oxford University Press.

Varela, F. & Shear, J. (Eds.). (2002, second reprint, orig. 1999). From view from within. First-person approaches to the study of consciousness. Thoverton: Imprint Academic.

Wegner, D. M. (2002). The illusion of conscious will. Cambridge: A Bradford Book. The MIT Press.

Wegner, D. M. (2005). Who is the controller of controlled processes? In R. R. Hassin, J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.), The new unconscious (19–36). New York: Oxford University Press.

White, P. A. (1992). Causal powers, causal questions, and the place of regularity information in causal attribution. British Journal of Psychology, 83, 161–188.

Willis, G. B. (2005). Cognitive interviewing. A tool for improving questionnaire design. Thousand Oaks: Sage.

Wilson, T. D. (2002). Strangers to ourselves. Discovering the adaptive unconscious. Cambridge: Harvard University Press.

Wilson, T. D. (2003). Knowing when to ask. Journal of Consciousness Studies, 10, 131–140.

Wilson, T. D. & Dunn, E. W. (2004). Self-knowledge: its limits, value, and potential for improvement. Annual Review of Psychology, 55, 493–518.

Zvolský, P. & Raboch, J. (Eds.). (2001). Psychiatrie. Praha: Galén.

Zobrazit celé Skrýt