Strukturální přístup k sociálním reprezentacím

Sylvie Kouřilová

Abstrakt

Příspěvek „Strukturální přístup k sociálním reprezentacím“ vznikl jako reakce na článek „Teorie sociálních reprezentací“ uveřejněný v minulém vydání E-psychologie (Novák, 2009). Na základě poznatků získaných na přednáškách a workshopech v rámci programu „EuroPhd on Social Representations and Communication“ v Římě (http://www.europhd.eu) a relevantní literatury předkládám v mnohém odlišný pohled na fenomén sociálních reprezentací. Zároveň navazuji na zmínku o strukturálním přístupu k sociálním reprezentacím, která v minulém příspěvku nebyla dále rozpracována. Serge Moscovici, který podle Billiga (1988) představuje Marxe i Lenina revolučního hnutí sociálních reprezentací, tvrdí, že obsah termínu sociální reprezentace je ve své podstatě polysémický (Moscovici, 2000). Svým výrokem však neodkazuje k faktu, že lze termín sociální reprezentace užívat libovolně a často v rozporu se základními východisky jeho teorie. V rámci svého příspěvku aspiruji na charakteristiku sociálních reprezentací ve shodě s autory, kteří původní Moscoviciho koncepce rozvíjejí. 

Klíčová slova

sociální reprezentace, strukturální přístup, centrální jádro, periferie sociální reprezentace

Literatura

Abric, J.C. (1989). L´étude expérimentale des représentations sociales. In D. Jodelet (Ed.), Les représentations sociales (187–203). Paris: PUF.

Abric, J.C. (1993). Central System, Peripheral System: their Functions and Roles in the Dynamic of Social Representations. Papers on social representations, 2, 75–78.

Abric, J.C. (1996). Specific Processes of Social Representations. Papers on social representations, 5, 77–80.

Abric, J.C. (2007). L´approche structurale des representations sociales. Přednáška na 13th International Summer School „Structural approach to Social Representation­s“, Rome.

Apostolidis, T. (2007). Social Representations and the construction of the relations with Health: theoretical perspectives and methodological triangulations. Přednáška na 7th International Lab Meeting „Anthropological approach to Social Representations and qualitative methods“, Rome.

Apostolidis, T. (2002). Représentations d’autrui dans le contexte d’une relation intime : remarques topologiques sur les croyances. Psychologie et société, 5, 13–41.

Billig, M. (1988). Social representations, objectification and anchoring: a rhetorical analysis. Social Behavior, 3, 1–16.

Blecha, I. (2000). Filozofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Bauer, M.W., & Gaskell, G. (1999). Towards a paradigm for research on social representations. Journal for the Theory of Social Behavior, 29, 163–186.

Clémence, A. (2001). Social positioning and social representations. In K. Deaux & G. Philogène (Eds.), Representations of the social: bridging theoretical traditions (83–95). Oxford: Blackwell.

Duveen, G. (2007). Making Invisibles Visible. From Ethnographic Observations to the Analysis of Social Representations. Přednáška na 7th International Lab Meeting (Anthropological approach to Social Representations and qualitative methods), Rome.

Duveen, G., & Lloyd, B. (1993). An ethnographic approach to social representations. In G. Breakwell, D. Canter (Eds), Empirical Approaches to Social Representations (pp 90–109). Oxford: OUP.

Farr, R., & Marková, I. (1995). Representations of health, illness and handicap in the mass media of communication: A theoretical overview. In I. Marková & R. Farr (Eds.), Representations of health, illness and handicap. Chur: Harwood Academic.

Flament, C. (1994). Structure, dynamique et transformation des représentations sociales. In J.C. Abric (Ed.), Practiques sociales et représentations (pp 37–58). Paris: PUF.

Gervais, M., & Jovchelovitch, S. (1998). The research: health beliefs among the Chinese Community. In M. Gervais, & S. Jovchelovitch (Eds.), The Health Beliefs of the Chinese Community in England (1–7). London: Health Education Authority.

Guimelli, C. (1993). Concerning the structure of social representations. Papers on social representations, 2, 85–92.

Guimelli, C. (1996). Valence et structure des représentations sociales. Bulletin de Psychologie, 422, 58–72.

Howarth, C. (2006). A social representation is not a quiet thing: Exploring the critical potential of social representations theory. British Journal of Social Psychology, 45, 65–86.

Jodelet, D. (1984). The representation of the body and its transformations. In R.M. Farr, & S. Moscovici (Eds), Social Representations (211–237). Cambridge: Cambridge University Press.

Jodelet, D. (1991). Introduction. In D. Jodelet, & G. Duveen (Eds.), Madness and Social Representations, (1–22). London: Harvester Wheatsheaf.

Jodelet, D. (2007). Social representations researches and the analysis of the the „culture“ in anthropology, history and sociology. Přednáška na 7th International Lab Meeting „Anthropological approach to Social Representations and qualitative methods“, Řím.

Kerlinger, F. N. (1972). Základy výzkumu chování. Praha: Academia.

Kouřilová, S. (2008). Social Representations of Nationality. The case of the Czech Republic and Austria. Prezentace na 10th International Lab Meeting „Developing Meta-Theoretical Approach to Social Representations Literature“, Řím.

Kuhn, T.S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH. Překlad T. Jeníček.

Marková, I. (2003). Dialogicality and Social Representations. The Dynamics of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Marková, I. (2006). Osobní sdělení.

Marková, I. (2007). Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: Academia.

Moliner, P. (1988). Validation expérimentale de l'hypothèse du noyau central des représentations sociales. Bulletin de Psychologie, Vol 41, 759–762.

Moliner, P. (2007). Represenstations sociales et iconagraphie. Přednáška na 13th International Summer School „Structural approach to Social Representation­s“, Rome.

Moscovici, S. (1976). La Psychoanalyse, Son Image, Son Public. Paris: PUF.

Moscovici, S. (1973). Foreword to Health and Illness. In C. Herzlich, Health and Illness: A social psychological analysis. London: Academic Press.

Moscovici, S. (1981). On social representations. In J. P. Forgas (Ed.), Social cognition. Perspectives on everyday understanding (181–209). London: Academic.

Moscovici, S. (1984). The Phenomenon of Social Representation. In: R. Farr, & S. Moscovici, (Eds.). Social Representations, Cambridge: University Press.

Moscovici, S. (1993). Introductory address. Papers on social representations, Vol. 2, 3, 160–170.

Moscovici, S. (2000). Social Representations: Exploration in social psychology. Cambridge: Polity Press.

Novák, P. (2009). Teorie sociálních reprezentací. E-psychologie [online]. 3(1), [cit. 30.3.2009]. Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/novak.pdf>. ISSN 1802–8853.

Schank, R.C., & Abelson, R.P. (1977). Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry into human knowledge structure. Hillsdale: Erlbaum.

Tyrlík, M. (2009). Osobní sdělení.

Wagner, W., Duveen, G. Farr, R., Jovchelovitch, S., Lorenzi-Cioldi, F., Markova, I., & Rose, D. (1999). Theory and method of social representations. Asian Journal of Social Psychology, 2, 95–125.

Wagner, W., & Kronberger, N. (2001). Killer tomatoes! Collective symbolic coping with biotechnology. In K. Deaux & G. Philogène (Eds.), Representations of the social: bridging theoretical traditions (147–164). Oxford: Blackwell.

Zobrazit celé Skrýt