Diagnosticko-terapeutický proces v meziresortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami. Zpráva z konference.

Eva Pavlíková, Hana Jahnová

DEMOSTHENES – Centrum komplexní péče uspořádalo mezioborovou konferenci na oslavu 10. výročí svého vzniku a úspěšného působení. Konala se na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Svým uspořádáním a cílovou skupinou patří nestátní centrum k ojedinělým zařízením v České republice. Propojuje tři rezorty – zdravotnictví, školství a sociální oblast – a ziskovou a neziskovou sféru. Na jednom místě nabízí multidisciplinární péči rodinám s dětmi s neurovývojovými poruchami (tzn. rodinám s dětmi s postižením, rizikovým vývojem či s pouhým podezřením na vývojovou odchylku).