Dětská psychoterapie a poradenství
(recenze)

Karel Balcar

Podle autorů, britských dětských a rodinných psychoterapeutů, tato „kniha by měla být užitečná pro přípravu nových terapeutů a pro terapeuty zkušené by měla být zdrojem nových myšlenek a úvah“. I když považují terapeutickou práci s dítětem za „činnost nanejvýš osobní“ a povahu jejích teoretických východisek a praktických postupů za danou především osobností a odborným vzděláním terapeuta, pokládají pro ni spolehlivé teoretické vědomosti, vhodnou přípravu a trvalou supervizi za nezbytné.