Sedm němých let. Příběhy z rodinné psychoterapie
(recenze)

Karel Balcar

Pro odborníky, kteří se vzdělávají v přístupech a metodách rodinné psychoterapie, je nesmírně náročné představit si za nabízenými poučkami, teoretickými hypotézami, návody a schématy toho kterého směru živý, prakticky vedený rozhovor a praktické zkoušení a objevování toho, co je terapeuticky prospěšné. W. Seltzerová ve své nyní česky vycházející knize volí k představení své „dialogické“ metody rodinné terapie alternativní cestu. Ukazuje ji přímo v akci, líčením šesti příběhů vybraných ze své praxe.