Diskriminace na základě sexuální orientace

Olga Pechová

Abstrakt

Cílem výzkumu bylo zjistit současný stav diskriminace na základě sexuální orientace v České republice. K výzkumu byla použitá modifikovaná verze dotazníku, který již u nás použili Procházka, Janík a Hromada (2003). Dotazník má celkem 64 položek, z nichž jedna třetina je tvořena otevřenými otázkami. V kvantitativní části výzkumu jsem analyzovala data od 496 respondentů, z toho 150 lesbických žen, 289 gay mužů, 33 bisexuálních žen a 24 bisexuálních mužů. Bylo zjištěno, že rozsah diskriminace na základě sexuální orientace se v posledních letech příliš nezměnil, přičemž zkušenost s diskriminací či obtěžováním uvedlo 56 % respondentů (n=279). V několika zkoumaných oblastech se ukázalo, že s diskriminací se signifikantně více setkávají respondenti mužského pohlaví, zatímco mezi homosexuálními a bisexuálními respondenty nebyl v oblasti diskriminace shledán žádný statisticky významný rozdíl. V rámci studie byla v České republice poprvé zkoumána prevalence obtěžování na základě sexuální orientace v českých školách. Ukázalo se, že více než třetina respondentů, kteří v posledních letech navštěvovali střední školu, se stalo obětí obtěžování či diskriminace z důvodu své sexuální orientace.

Klíčová slova

diskriminace, sexuální orientace, zločiny z nenávisti

Literatura

Abramowicz, M. (2007). Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006. Lambda Warszawa. [cit. 2009–03–31]. Dostupný z WWW: http://www.bezuprzedzen.org/…005_2006.pdf

Allport, G. (2004). O povaze předsudků. Praha: Prostor.

Bobek, M., Boučková, P., & Kühn, Z. (Eds.). (2007). Rovnost a diskriminace. C. H. Beck: Praha.

Comstock, G. D. (1991). Violence against lesbians and gay man. New York: Columbia University Press.

Davies, D. (1996). Working with people coming out. In Davies, D., Neal, C. (eds.) (1996): Pink therapy: a guide for counsellors and therapists working with lesbian, gay and bisexual clients. Buckingham: Open University Press. 66–85.

George, S. (1993). Women and bisexuality. London: Scarlet Press.

Chu, S. Y., Bueler, J. W., Fleming, P. L. & Berkelman, R. L. (1990). Epidemiology of Reported Cases of AIDS in Lesbians, United States 1980–89. American Journal of Public Health, Vol. 80, No. 11, 1380–1381.

Jójárt, P., Šípošová, M., Daučíková, A. et al. (2002). Report on Discrimination of Lesbians, Gay Men and Bisexuals in Slovakia. Bratislava: Q Archive.

McWhirter, D., Sanders, S., & Reinisch, J. (1990). Homosexuality/he­terosexuality: concepts of sexual orientation. New York: Oxford University Press.

Nelson, T. (Eds.). (2009). Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New York: Psychology Press.

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva. (2006). Situační testing [online]. [cit. 2009–03–31]. Dostupný z WWW: http://www.diskriminace.cz/…_testing.pdf

Procházka, I., Janík, D., & Hromada, J. (2003). Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v ČR. Praha: Gay iniciativa v ČR.

Ryan, C., & Rivers, I. (2003). Lesbian, gay, bisexual and transgender youth: victimization and its correlates in the USA and UK. Culture, health, and sexuality, Vol. 5, No. 2. 103–119.

Stehlíková, D., Procházka, I., & Hromada, J. (1995). Homosexualita, společnost a AIDS v ČR. Praha: Orbis.

Takács, J., Mocsonaki, L., & Tóth, T. (2008). Social exclusion of LGBT people in Hungary [online]. [cit. 2009–03–31]. Dostupný z WWW: http://mek.oszk.hu/…41/06641.pdf

Zobrazit celé Skrýt