Vliv volnosti ve výchově na psychickou odolnost <br/> předškolních dětí

Júlia Berthótyová

Abstrakt

Tento článek pojednává o volnosti poskytované vychovatelem jako o konkrétním výchovném prostředku, který ovlivňuje utváření psychické odolnosti u předškolních dětí. Teoretický rámec práce tvoří koncepce vlastní vnímané účinnosti (self-efficacy) A. Bandury. Empirická část se zaměřuje na instituci mateřské školy. Za pomoci kvantitativních i kvalitativních metod mapuje prostředí mateřské školy z hlediska rozvíjení psychické odolnosti. Cílem je zjistit, jaké možnosti zvyšování self-efficacy poskytuje mateřská škola oproti rodinnému prostředí. Zajímá nás míra volnosti, kterou dopřávají dětem na jedné straně učitelé v mateřské škole a na druhé straně rodiče.

Klíčová slova

psychická odolnost, výchova, mateřská škola

Literatura

Břicháček, V. (2003). Člověk si potřebuje vyzkoušet své síly. Psychologie dnes, 9 (3), 12–13.

Čáp, J. (1990). Psychologie mnohostranného vývoje člověka. Praha: SPN.

Gillernová, I. (2007). Edukační interakce dospělých a dětí. In Krámský, D. (Ed.), Humanitní vědy dnes a zítra (205–219). Liberec: Nakladatelství Bor.

Horáková Hoskovcová, S. (2004). Vnímaná osobní účinnost dětí předškolního věku. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Hoskovcová, S. (2004). Odolnost dítěte vůči stresu. In Šulová, L. (Ed.), Problémové dítě a hra (B 1.3). Praha: Raabe.

Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada.

Hošek, V. (1997). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum.

Kebza, V., & Šolcová, I. (2008). Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52 (1), 1–19.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Mareš, J. (2001). Teoretické přístupy ke zkoumání sociální opory. In Mareš, J. (Ed.), Sociální opora u dětí a dospívajících I. Hradec Králové: Nucleus.

Newman, T. (2002). Promoting resilience: A review of effective strategies for child care services. Exeter: University of Exeter.

Seligman, M., et al. (1996). The optimistic child : a proven program to safeguard children against depression and build lifelong resilience. New York: Harper Perennial.

Zobrazit celé Skrýt