Žiji ve strachu - využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatrickým pacientem

Leoš Zatloukal

Abstrakt

Příspěvek nabízí praktickou ukázku využití terapie zaměřené na řešení (solution-focused therapy) při práci s klientem, kterému byla diagnostikována závažná duševní onemocnění. Popis případu je doplněn reflexemi autora/terapeuta a několika stručnými teoretickými úvahami nad tématy jako diagnostické nálepkování, využití externalizace, hledání zdrojů či role terapeuta coby experta.

Klíčová slova

psychoterapie, přístup zaměřený na řešení, psychiatrický pacient

Literatura

ANDERSEN, T. (1993). See and hear, and be seen and heard. In FRIEDMAN, S.: The new language of change: Constructive collaboration in psychotherapy. (303 – 322). New York: The Guilford Press.

ANDERSEN, T. (1993). Vztah, jazyk a předporozumění v reflektujících procesech. Kontext, 9, 1, 19 – 26.

ANDERSON, H., & GOOLISHIAN, H. (1992). The client is the expert: A not-knowing approach to therapy. In MC NAMEE, S., GERGEN, K. J. (eds.): Therapy as social construction (25 – 39). London: Sage Publ.

BATESON, G. (2006). Mysl a příroda: nezbytná jednota. Praha: Malvern.

BERG, I. K. (1992). Posílení rodiny. Praha: ISZ.

BERTOLINO, B., & O’HANLON, B. (2002). Collaborative, competency-based counselling and therapy. Needham Heights: Allyn and Bacon.

BOSCOLO, L., CECCHIN, G., HOFFMAN, L., & PENN, P. (1987). Milan systemic family therapy: Conversations in theory and practice. New York: Basic Books.

DE JONG, P., & BERG, I. K. (1998). Intervieving for solutions. Pacific Groove: Brooks/ Cole Publ.

DE SHAZER, S. (1988). Clues: Investigating solutions in brief therapy. New York: Norton & Comp. DE SHAZER, S. (1993). Klúče k riešeniu v krátkej terapii. Trenčín: Galanta.

DE SHAZER, S. (1991). Putting difference to work. New York: W. W. Norton & Comp.

DE SHAZER, S. (1994). Words were originally magic. New York: W.W. Norton & Comp.

DE SHAZER, S., BERG, I. K., LIPCHIK, E., NUNNALLY, E., MOLNAR, A., GINGERICH, W., & WEINER-DAVIS, M. (1986). Brief therapy: Focused solution development. Family process, 25, 207 – 222.

DE SHAZER, S., DOLAN, Y., KORMAN, H., TREPPER, T., MCCOLLUM, E., & BERG, I. K. (2007). More than miracles: The state of the art of solution-focused brief therapy. New York: The Haworth Press.

DUNCAN, B. L., MILLER, S. D., & SPARKS, J. A. (2004). The heroic client: A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.

EFRAN, J. S., & CLARFIELD, L. E. (1992). Constructionist therapy: Sense and nonsense. In MC NAMEE, S., & GERGEN, K. J. (eds.): Therapy as social construction. (200 – 217). London: Sage Publ.

EPSTON, D. (1993). Internalizing discourses versus externalizing discourses. In GILLIGAN, S., & PRICE, R. (eds.): Therapeutic conversations. (161 – 177). New York: W. W. Norton & Comp. FREEDMAN, J., & COMBS, G. (1996). Narrative therapy: The social construction of preferred realities. New York: W. W. Norton & Comp.

FURMAN, B., & AHOLA, T. (1992). Solution talk: Hosting therapeutic conversations. New York: W. W. Norton & Comp.

FURMAN, B., & AHOLA, T. (1994). Solution talk: The solution-oriented way of talking about problems. In HOYT, M. F. (ed.): Constructive therapies. (41 – 66). New York: The Guilford Press.

GOOLISHIAN, H. A., & WINDERMAN, L. (1998). Constructivism, autopoiesis and problem determined systems. The Irish journal of psychology, 9, 130 – 143.

HOYT, M. F., DE SHAZER, S.,& WEAKLAND, J. (1994). On the importance of keeping it simple and taking the patient seriously: A conversation with Steve de Shazer and John Weakland. In HOYT, M. F. (ed.): Constructive therapies. (11 – 40) New York: The Guilford Press.

HALEY, J. (2003). Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona. Praha: Triton.

CHANG, J., & PHILLIPS, M. (1993). Michael White and Steve de Shazer: New directions in family therapy. In GILLIGAN, S., PRICE, R. (eds.) Therapeutic conversations. (95 – 111) New York: W. W. Norton and comp.

CHVÁLA, V., & TRAPKOVÁ, L. Osm kroků externalizace v narativní terapii u poruch příjmu potravy (PPP) [on-line]. c2003 [cit. 5. 4. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.sktlib.cz/…nalizace.htm>.

KEENEY, B. (1990). Improvisational therapy: A practical guide for creative clinical strategies. New York: The Guilford Press.

KEENEY, B. P., & RAY, W. A. (1996). Resource-focused therapy. In HOYT, M. F. (ed.): Constructive therapies 2. (334 – 346). New York: The Guilford Press.

KORMAN, H. The miracle question – the reality question [on-line]. c2005a [cit. 6. 3. 2008]. Dostupné na WWW: http://www.sikt.nu/…%20scale.PDF

KORMAN, H. The miracle scale [on-line]. c2005b [cit. 6. 3. 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.sikt.nu/…n%20and%20it's%20scale.PDF>.

KORMAN, H. The second session [on-line]. c2006 [cit. 6. 3. 2008]. Dostupné na WWW: http://www.sikt.nu/…0session.pdf

LIPCHIK, E. (1994). The rush to be brief. Family therapy networker, 18, 35 – 39.

LUDEWIG, K. (1994). Systemická terapie. Praha: Pallata.

O‘HANLON, B., & WEINER-DAVIS, M. (2003). In search of solutions: A new direction in psychotherapy. 2nd ed. New York: W. W. Norton & Comp.

O‘HANLON, W. H., & MARTIN, M. (1992). Solution-oriented hypnosis: An Ericksonian approach. New York: W. W. Norton & Comp.

O‘HANLON, W. (1998). Possibility therapy: An inclusive, collaborative, solution-based model of psychotherapy. In HOYT, M. F. (ed.): The handbook of constructive therapies: Innovative approaches from leading practicioners. (137 – 158). San Francisco: Jossey-Bass.

O’HANLON, W. H. (1993). Possibility therapy: From iatrogenic injury to iatrogenic healing. In GILLIGAN, S., PRICE, R. (eds.): Therapeutic conversations. (3 – 17). New York: : W. W. Norton & Comp.

PICHOT, T., & DOLAN, Y. M. (2003). Solution-focused brief therapy: Its effective use in agency settings. New York: Haworth Press.

SALAMON, E. Kdo je zákazníkem sociálních služeb? [on-line]. c1994 [cit. 28. 10. 2005]. Dostupné na WWW: <http://www.komplan.cz/…c_sluzeb.pdf>.

SALAMON, E., ANDERSSON, M., & GREVELIUS, K. (1991). The AGS commision model. Stockholm: AGS-Instituten.

SALAMON, E., GREVELIUS, K., & ANDERSON, M. (1993). Beware the Siren’s song: The AGS commision model. In GILLIGAN, S., PRICE, R. (eds.): Therapeutic conversations. (330 – 343) New York: W. W. Norton & Comp.

SELVINI-PALAZZOLI, M., BOSCOLO, L., CECCHIN, G., & PRATA, G. (1980). Hypothetizing – circularity – neutrality: Guidelines for the conductor of the session. Family process, 19, 3 – 12.

TOMM, K. (1995). Externalizace problému a internalizace osobního působení. Kontext 10, 2, 32 – 36.

ÚLEHLA, I. (1999). Umění pomáhat. 2. vyd. Praha: SLON.

VON SCHLIPPE, A., & SCHWEITZER, J. (2001). Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta.

WALTER, J. L., & PELLER, J. E. (1994). „On track“ in solution-focused brief therapy. In HOYT, M. F. (ed.): Constructive therapies. (111 – 125) New York: The Guilford Press. WAMPOLD, B. E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Mahwah: Lawrence Elbraum Associates.

WHITE, M. (1993).Deconstruc­tion and therapy. In GILLIGAN, S., PRICE, R. (eds.): Therapeutic conversations. (22 – 61). New York: W. W. Norton & Comp.

WHITE, M. (2007). Maps of narrative practice. New York: W. W. Norton & Comp.

WHITE, M., & EPSTON, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: W. W. Norton & Comp.

YALOM, I. D. (2003). Chvála psychoterapie. Praha: Portál.

ZATLOUKAL, L. (2007a). Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapeutických přístupů. Psychoterapie, 1, 183 – 203.

ZATLOUKAL, L. (2007b). Postmoderní myšlení v poradenské praxi. Sociální práce, 3, 75 – 86.

ZATLOUKAL, L. (2008). Práce se „zakázkami“ v psychoterapii a poradenství – systemický přístup. Sociální práce, 4, 82 – 93.

ZATLOUKAL, L. (2009). „Zázračná otázka“ a její využití v krátké terapii. Psychoterapie, 2 (v tisku).

ZEIG, J. K. (1990). Seeding. In ZEIG, J. K., GILLIGAN, S. G. (eds.): Brief therapy: Myths, methods, and metaphors. (221 – 246). New York: Brunner/Mazel.

Zobrazit celé Skrýt