Akademické centrum poradenství a supervize - aplikovaná psychologie ve službách veřejnosti

Pavel Humpolíček

Příspěvek seznamuje s rolí a činností Akademického centra poradenství a supervize při Masarykově univerzitě v Brně.