Iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj při Českomoravské psychologické společnosti

Gabriela Chytilová

V červnu 2009 proběhla v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně odborná konference k zahájení činnosti Pracovní skupiny pro raný vývoj při Českomoravské psychologické společnosti.
Přítomní byli seznámeni s motivy a cíli, jež vedly k založení této pracovní skupiny. Jedním z nich je podpora dostupnosti kvalitní psychologické péče o děti raného věku a jejich rodiče, o těhotné ženy s rizikovým těhotenstvím, jakož i rodiče, jejichž dítě zemřelo nebo se narodilo předčasně. K dalším motivům patří zlepšování mezioborové spolupráce, která je v oblasti raného vývoje nezbytná, a to skrze aktivní spolupráci se zainteresovanými odborníky. Do budoucna by tedy Pracovní skupina pro raný vývoj mohla sdružovat odborníky nejen z řad psychologů, ale i neonatology, pediatry, dětské neurology a další, kteří se věnují práci s dětmi raného věku.