Pocity matek z kojeneckého pláče

Zuzana Masopustová, Ondřej Bouša

Abstrakt

Studie se zabývá základními souvislostmi mezi některými osobnostními charakteristikami matek a subjektivním vnímáním kojeneckého pláče. Představuje metodu Pocity z kojeneckého pláče (PKP) a její možné využití pro výzkumné účely. Výzkumný soubor tvořilo 125 respondentek. Sběr dat probíhal v 3. trimestru těhotenství a ve 4–8 týdnech po narození dítěte. Bylo zjištěno, že depresivita, rysová úzkostnost, mateřský self-esteem a výchovné postoje souvisejí s pocity, které v matce vyvolává pláč dítěte.

Klíčová slova

kojenecký pláč, depresivita, rysová úzkostnost, mateřský self-esteem, dotazník Pocity z kojeneckého pláče

Literatura

Bártová, J. (2008). Vztah mezi úzkostí a sebehodnocením u VŠ studentů. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Beck A.T., Ward C., & Mendelson M. (1961). Beck Depression Inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4, 561–571.

Bisping, R., Steingrueber, H., Oltmann, M., & Wenk, C. (1990). Adults' tolerance of cries: An experimental investigation of acoustic features. Child Development, 61, 1218–1229.

Canivet, C. A., Östergren, P.-O., Rosén, A.-S., Jakobsson, I. L., & Hagander, B. M. (2005). Infantile colic and the role of trait anxiety during pregnancy in relation to psychosocial and socioeconomic factors. Scandinavian Journal of Public Health, 33, 26–34.

Clifford, T. J., Cambell, M. K., Speechley, K. N., & Gorodzinsky, F. (2002). Infant colic: empirical evidence of the absence of an association with source of early infant nutrition. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 156, 1123–1128.

Cohn, J. F., Matias, R., Tronick, E. Z., Connell, D., & Lyons-Ruth, K. (1986). Face-to-face interactions of depressed mothers and their infants. In E. Z. Tronick & T. Field (Eds.), Maternal depression and infant disturbance. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Craig, K. D., Gilbert-MacLeod. C. A., & Lilley, C. M. (2000). Crying as an indicator of pain in infants. In: Barr, R. G., Hopkins, B., & Green, J. A. (Eds.), Crying as a sign, a symptom & a signal. Cambridge University Press, UK, 23–40.

Dessureau, B. K., Kurowski, C. O. & Thompson, N. S. (1998). A reassessment of the role of pitch and duration in adults´ responses to infant crying. Infant Behavior & Development, 21(2), 367–371.

Farrow, C., & Blisset, J. (2007). The Development of Maternal Self-Esteem. Infant Mental Health Journal, 28(5), 517–535.

Furlow, F. B. (1997). Human neonatal cry quality as an honest signal of fitness. Evolution and Human Behavior, 18, 175–193.

Field, T., Healy, B., Goldstein, S., & Guthertz, M. (1990). Behavior-state matching and synchrony in mother–infant interactions of nondepressed versus depressed dyads. Developmental Psychology, 26, 7–14.

Grossman, R. G., & Lawhon, G. (1993). Individualized supportive care to reduce pain and stress. In: Anand, K. J. S., McGrath, P. J. (Eds.), Pain in Neonates (233–250). Amsterdam: Elsevier.

Gustafson, G. E., Wood, R. M., & Green, J. A. (2000). Can we hear the causes of infants´ crying? In: Barr, R. G., Hopkins, B., Green, J. A. (Eds.), Crying as a sign, a symptom & a signal. Cambridge University Press, UK, 8–22.

Helseth, S., & Begnum, S. (2002). A comprehensive definition of infant colic: parents´ and nurses´ perspectives. Journal of Clinical Nursing, 11, 672–680.

Irwin, J. R. (2003). Parent and Nonparent Perception of the Multiomodal Infant Cry. Infant, 4(4), 503–516.

Jones, N. A., Field, T., Hart, S., Lundy, B., & Davalos, M. (2001). Maternal self-perception and reactions to infant crying among intrusive and withdrawn depressed mothers. Infant Mental Health Journal, 22(5), 576–586.

Karp, H. (2005). Nejšťastnější miminko v okolí. Praha: Ikar.

Leger, D. W., Thompson, R. A., Merritt, J. A. & Benz, J. J. (1996). Adult Perception of Emotion Intensity in Human Infant Cries: Effects of Infant Age and Cry Acoustics. Child Development, 67, 3238–3249.

Müllner, J., Ruisel, I., & Farkaš, G. (1980). Príručka pre administráciu, interpretáciu a vyhodnocovanie dotazníka na meranie úzkosti a úzkostlivosti. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Murray, A. (1985). Aversiveness is in the mind of the beholder. Perception of infant crying by adults. In Lester, B., & Boukydis, C. (Eds.), Infant Crying (217–239). New York: Plenum Press.

Ohgi, S., Gima, H., & Akiyama, T. (2006). Neonatal behavioural profile and crying in premature infants at term age. Acta Pædiatrica, 95, 1375–1380.

Orhon, F. S., Ulukol, B. & Soykan, A. (2007). Postpartum mood disorders and maternal perceptions of infant patterns in well-child follow-up visists. Acta Pædiatrica, 96, 1777–1783.

Papoušek, M., & von Hofacker, N. (1998). Persistent crying in early infancy: a non-trivial condition of risk for the developing mother-infant relationship. Child: Care, Health and Development, 24(5), 395–424.

Preiss, M., & Vacíř, K. (1999). Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé. BDI-II. Příručka. Psychodiagnostika s.r.o. Brno.

Reijnevel, S. A., Brugman, E., & Hirasing, R. A (2001). Excessive infant crying: The impact of varying definitions. Pediatrics, 108, 893–897.

Savino, F. (2007). Focus on infantile colic. Acta Pædiatrica, 96, 1259–1264.

Shea, E., & Tronick, E. Z. (1988). The Maternal Self-Report Inventory. In: Fitzgerald, H.E., Yogman, M.H., & Lester, B.M. (Eds.), Theory and Research in Behavioral Pediatrics, 4. 101–140. London: Springer.

Sherman, M. (1927). The differentiation of emotional responses to infants. I. Judgement of emotional responses from motion picture views and from actual observation. Journal of Comparative Psychology, 7, 265–284.

Søndergaard, C., Olsen, J., Friis-Hasche, E., Dirdal, M., Thrane, N.,& Sørensen, T. H. (2003). Psychosocial distress during pregnancy and the risk of infantile colic: a follow-up study. Pædiatrica,92, 811–816.

Wessel, M. A., Cobb, J. C., Jackson, E. B, Harris, G. S. Jr., & Detwiler, A. C. (1954). Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called „colic“. Pediatrics, 14, 421 – 435.

Zeifman, D. M. (2003). Predicting Adult Responses to Infant Distress: Adult Characteristics Associated with Perceptions, Emotional Reactions, and Timing of Intervention. Infant Mental Health Journal, 24, 597–612.

Zeskind, P. S., Sale, J., Maio, M. L., Huntington, L., & Weiseman, J. R. (1985). Adult perceptions of pain and hunger cries: A synchrony of arousal. Child development, 56, 549–554.

Zobrazit celé Skrýt