Analýza některých současných teorií celoživotního vývoje

Katarína Millová

Abstrakt

Studie předkládá analýzu některých současných teorií celoživotního vývoje. Soustředí se zejména na analýzu čtyř oblastí. Srovnává typ teoretického přístupu (např. psychologický vs. sociologický vs. systémový), úrovně zpracování vývoje (např. mikroskopická vs. makroskopická), klíčové charakteristiky vývoje a principy vývoje, ze kterých teorie vychází. Navzdory mnohým odlišnostem se objevují některé společné charakteristiky, například vliv tranzic, normativní a nenormativní události. Kromě toho můžeme vysledovat i vzájemné ovlivňování teorií. Například bioekologická teorie je ovlivněna teorií životní dráhy a lifespanová teorie kontroly je výrazně ovlivněna lifespanovou teorií vývoje.

Klíčová slova

celoživotní vývoj, teorie, vývojová věda

Literatura

Baltes, P. B., Reese, H. W., & Lipsitt, L. P. (1980). Life-span developmental psychology. Annual Review of Psychology, 31, 65–110.

Baltes, P. B., & Schaie, K. W. (1976). On the plasticity of intelligence in adulthood and old age: Where Horn and Donaldson fail. American Psychologist, 31, 720–725.

Baltes, P. B., & Smith, J. (1997). A systemic-wholistic view of psychological functioning in very old age: Introduction to a collection of articles from the Berlin Aging Study. Psychology and Aging, 12, 395–409.

Baltes, P. B., Staudinger, U. M., & Lindenberger, U. (1998). Life-span theory in developmental psychology. In W. Damon (Series Ed.), & R.M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (5th ed., pp. 1029–1143). New York: Wiley.

Bertalanffy, L. von (1968). General system theory: Foundations, development, applications. New York: George Braziller.

Brandtstädter, J. (1998). Action perspectives on human development. In W. Damon (Series Ed.), & R.M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (5th ed., pp. 807–863). New York: Wiley.

Brandtstädter, J., & Greve, W. (1994). The aging Self: Stabilizing and protective processes. Developmental Review, 14, 52–80.

Brandtstädter, J., & Renner, G. (1990). Tenacious goal pursuit and flexible goal adjustment: Explication and age-related analysis of assimilative and accommodative strategies of coping. Psychology and Aging, 5, 58–67.

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 32, 513–531.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (2005a). The bioecological theory of human development (2001). In U. Bronfenbrenner (Ed.), Making human beings human: Bioecological perspectives on human development (pp. 3–15). Thousand Oaks: Sage Publications.

Bronfenbrenner, U. (2005b). Ecological systems theory (1992). In U. Bronfenbrenner (Ed.), Making human beings human: Bioecological perspectives on human development (pp.106–173). Thousand Oaks: Sage Publications.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P.A. (1998). The ecology of developmental process. In W. Damon (Series Ed.), & R.M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (5th ed., pp. 993–1028). New York, Wiley.

Cairns, R. B., Elder, G. H., Jr., & Costello, E. J. (Eds.) (1996). Developmental science. New York: Cambridge University Press. Damon, W. (Series Ed.), & Lerner, R. M. (Vol. Ed.) (1998). Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (5th ed). New York: Wiley.

Damon, W., & Lerner, R. M. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (6th ed.). Hoboken: Wiley.

Elder, G. H., Jr. (1998a). The life course and human development. In W. Damon (Series Ed.), & R.M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (5th ed., pp. 939–991). New York: Wiley.

Elder, G. H., Jr. (1998b). The life course as developmental theory. Child Development, 69, 1–12.

Elder, G. H., Jr., Johnson, M.K., & Crosnoe, R. (2003). The emergence and development of life course theory. In: J.T. Mortimer, & M.L. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 3 – 19). New York: Kluwer Academic Publishers. Heckhausen, J. & Schulz, R. (1995). A life-span theory of control. Psychological Review, 102, 284–304.

Lerner, R. M. (2006). Developmental science, developmental systems, and contemporary theories of human development. In W. Damon, & R.M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (6th ed., pp. 1–17). Hoboken: Wiley.

Magnusson, D., & Stattin, H. (1998). Person-context interaction theories. In W. Damon (Series Ed.), & R.M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (5th ed., pp. 685–759). New York: Wiley.

Magnusson, D., & Törestad, B. (1993). A holistic view of personality: A model revisited. Annual Review of Psychology, 427–452.

Schulz, R., & Heckhausen, J. (1996). A lifespan model of successful aging. American Psychologist, 51, 702–714.

Wapner, S., & Demick, J. (1998). Developmental analysis: A holistic, developmental, systems-oriented perspective. In W. Damon (Series Ed.), & R.M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development (5th. ed., pp. 761–805). New York: Wiley.

Wapner, S., & Demick, J. (2000). Person-in-environment psychology: A holistic, developmental systems-oriented perspective. In W.B. Walsh, K.H. Craik, & R.H. Price (Eds.), Person-environment psychology: New directions and perspectives 2nd. ed., pp. 25–60). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Zobrazit celé Skrýt