Konference s mezinárodní účastí „Dítě v systému náhradní péče“, Brno 20. 11. 2009

Eva Pavlíková

20. listopadu 2009 se v Brně v sídle veřejného ochránce práv pod záštitou JUDr. Otakara Motejla uskutečnila mezinárodní konference „Dítě v systému náhradní péče“, kterou již podruhé uspořádalo brněnské Sdružení pěstounských rodin (dále SPR). Datum není náhodné: 20. 11. 1959 byla v New Yorku schválena Deklarace práv dítěte a své 20. narozeniny oslavila o 30 let mladší Úmluva o právech dítěte.

Literatura

Langmeier, J.; Matějček, Z. (1968). Psychická deprivace v dětství. Praha: SZdN, 2. přeprac. vyd.

Šlesingerová, K. (2004). Děti do tří let v evropských ústavech. Náhradní rodinná péče, 2004(3), 21–23. Dostupný též z WWW: <http://www.rodina.cz/…ata/nrp3.pdf>.

Zobrazit celé Skrýt