Správa o vzdelávacom kurze „Successful transitions“, 1.- 5. apríla 2009, Ludwigsburg

Eva Králová

V dňoch 1. – 5. apríla 2009 sa v nemeckom Ludwigsburgu konal na pôde Pädagogische Hochschule vzdelávací kurz s názvom „Successful Transitions“. Určený bol najmä pre pedagógov a psychológov materských, základných a vysokých škôl, ktorí pracujú s deťmi.