Poruchy příjmu potravy: vztah k imaginaci a závislosti na poli

Petra Léblová

Abstrakt

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují rozdíly v úrovni kreativní imaginace mezi osobami s poruchami příjmu potravy a porovnávací (neklinickou) skupinou. Dalším cílem bylo využít škály Creative Imagination Scale (CIS) jako měřítka sugestibility/hyp­nability, které byly dány do kontextu s kognitivním stylem závislost – nezávislost na poli. Dále byl výzkum zaměřen na rozdíly v míře závislosti na poli mezi osobami s poruchami příjmu potravy a porovnávací skupinou. Do studie bylo vybráno 46 dívek a žen s jednou z diagnóz ze spektra poruch příjmu potravy ve věku 14 – 48 let a 46 dívek a žen z neklinické populace ve věku 16 – 33 let. Ke zjištění úrovně kreativní imaginace byla použita škála CIS a závislost – nezávislost na poli byla určována pomocí testu Group Embedded Figures Test (GEFT). Jako externí kritérium odlišení pacientek s poruchami příjmu potravy od porovnávací skupiny byl administrován Eating Attitude Test (EAT-26) a pro zmapování problematiky body image byl využit Test siluet postav dle Stunkarda. Bylo zjištěno, že neexistují prokazatelné rozdíly v úrovni kreativní imaginace mezi osobami s poruchami příjmu potravy a porovnávací (neklinickou) skupinou. Dále bylo prokázáno, že osoby s poruchami příjmu potravy jsou signifikantně více závislé na poli než porovnávací skupina (p < 0,01) a byla také nalezena větší závislost na poli u osob s neadekvátním body image.

Klíčová slova

poruchy příjmu potravy, imaginace, závislost – nezávislost na poli, body image

Literatura

Basseches, H. I. & Karp, S. A. (1984). Field dependence in young anorectic and obese woman. Psychotherapy and Psychosomatics, 41, 33–37.

Dufek, J. (2003). Katatymně imaginativní psychoterapie v léčbě poruch příjmu potravy [online]. Lékařské listy, 7. [cit. 2009–04–07]. Dostupný též z WWW: http://www.anabell.cz/…ijmu-potravy.

Frasquilho, F., Oakley D. & Ross-Anderson, D. (1998). Hypnotizability and body image malleability in restrained and non-restrained eaters. Contemporary Hypnosis, 15 (2), 84 – 93. Dostupné též z WWW: <http://huuk.nfshost.com/…ilho1998.pdf>

Garner, D. M., Garfinkel, P. E. (1985). Handbook of Psychotherapy for Anorexia Nervosa and Bulimia. New York: The Guilford Press.

Gardner, R. M., Friedman, B. N. & Jackson, N. A. (1998). Methodological Concerns When Using Silhouettes to Measure Body Image. Perceptual and Motor Skills, 86, 387–395.

Gendebien, M. L. & Smith, M. O. (1992). Field dependence and perceptual, cognitive and affective measures in body image in asymptomatic college students. Personality and Individual Diferences, 13, 937–943.

Goodenough, D. R. (1978). Field dependence. In H. London & J. E. Exner (eds.), Dimensions of Personality. New York: Wiley.

Grogan, S. (2000). Body image. Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada Publishing.

Hardy, P. & Dantchev, N. (1989). Épidémiologie des troubles des conduites alimentaires. Confrontations psychiatriques, 31, 133–163. Hutchinson-Phillips, S., Jamieson G. A. & Gow K. (2005). Differing roles of imagination and hypnosis in self-regulation of eating behaviour. Contemporary Hypnosis, 22 (4), 171–183.

Karp, S. A. & Pardes, H. (1965). Psychological differentiation (field dependence) in obese women. Psychosomatic Medicine. 27, 238–244.

Krch, F. D. et al. (2005). Poruchy příjmu potravy (2. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Krch, F. D. (2005). Vymezení poruch příjmu potravy. In F. D. Krch, et al. (eds.), Poruchy příjmu potravy (2. vyd.) (15 – 25). Praha: Grada Publishing.

MKN-10. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka (3. vyd.) (2006). Praha: Psychiatrické centrum.

Oakley, D. & Frasquilho, F. (1998). Hypnotic susceptibility, or F-bias: its relevance to eating disorders. Contemporary Hypnosis, 15 (1), 40–51.

Paclt, I. & Florian, J. (1998). Psychofarmako­terapie dětského a dorostového věku. Praha: Grada Publishing.

Probst, M. (2005). Vztah k vlastnímu tělu u poruch příjmu potravy: vymezení a terapie. In F. D. Krch et al. (eds.). Poruchy příjmu potravy (2. vyd.) (165 – 177). Praha: Grada Publishing.

Richardson, A. (1969). Mental imagery. London: Routledge and Kegal Paul. Rosen, J. (1990). Body image disturbances in eating disorders. In T. Cash & T. Gruzinsky (eds), Body images: development, deviance and change (190–214). New York: Guilford Press.

Sedláčková, B. (2005). Závislost na poli u pacientů s mentální anorexií. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity.

Stárková L. (2005). Body image u poruch příjmu potravy – diagnostika, terapie, význam. Česká a slovenská psychiatrie, Supplementum 1, 24–25.

Svoboda, M. (2000). Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. Brno: PsÚ MU.

Thomason, J. A. (1984). Obesity as variable affecting performance on the rod and frame test. Perceptual and Motor Skills, 59 (2), 476–478.

Witkin, H. A.& Goodenough, D. R. (1977). Field dependence and interpersonal behavior. Psychological Bulletin, 84 (4), 661–689.

Witkin, H. A., Oltman, K. P., Raskin, E.& Karp, S. A. (1999). Manuál EFT, GEFT, CEFT. Brno: PsÚ MU. Nepublikovaný překlad (přel. Hana Němcová).

Zobrazit celé Skrýt