Carlos A. Almenara, PhD. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Zdeněk Altman, Praha
PhDr. Blanka Balaštíková (Fakultní nemocnice Brno)
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Mgr. Veronika Bláhová (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
PhDr. Mgr. Milena Blažková, PhD. (Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Brno)
PhDr. Hedvika Boukalová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
pplk. Mgr. Michaela Borovanská (Policejní prezidium ČR)
PhDr. Ondřej Bouša (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Jiří Brančík (Vojenská nemocnice, Brno)
Doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D. (Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)
PhDr. Simona Cakirpaloglu, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Hynek Cígler (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Martin Cipro, Ph.D. (Institut aplikované psychoanalýzy, Praha)
PhDr. David Čáp (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
+ PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., Praha
Mgr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Ing. Eva Dubovská, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
PhDr. Jan Dufek (Fakultní nemocnice Brno)
PhDr. Josef Duplinský, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)
Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček (Ledovec, z.s.)
PhDr. Zbyněk Galvas (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Jaroslav Gottfried (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
Mgr. Aneta Haramijová (Soukromá poradenská praxe, Praha)
PhDr. Daniel Heller (Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity)
+ Prof. PhDr. Jiří Hoskovec (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Lenka Hříbková (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Mgr. Petra Chvojková, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
+ Prof. PhDr. Jaromír Janoušek, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Adéla Jenčová (Psychologická ordinace, Praha)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
+ PhDr. Hana Junová, Praha
Doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB – TUO)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Martina Klicperová, CSc. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. (APERIO)
Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.(Česká zemědělská univerzita v Praze)
Prof. MUDr. Milan Kolomazník, DrSc. (Sexuologická ordinace, Plzeň)
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D. (NUDZ, 3. lékařská fakulta UK)
Mgr. Iva Korábová (Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně)
PhDr. Martin Kořán, CSc. (Nemocnice Na Homolce, Praha)
Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Mgr. Martina Kotková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. et Mgr. Sylvie Koubalíková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje)
PhDr. Lenka Krejčová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. František Krch (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
+ Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Ivana Křížová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Ing. Jan Kuba (Your Solution, s.r.o., Brno)
Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Petr Kulišťák (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Matěj Lipský (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Kateřina Lukavská (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (IVDMR, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Mgr. Klára Machů, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Mgr. Lenka Malá (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (Psychologický ústav FF MU, Brno)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Hana Marková, Ph.D. (Fakultní nemocnice Motol, Praha)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno)
PhDr. Václav Mertin (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., (Fakulta psychologie Panevropské vysoké školy, Bratislava)
PhDr. Pavel Moravec (Katolická farnost Ostrava – Plesná, Poradna pro vztahy a rodinu, Ostrava)
PhDr. Ludmila Mrkvicová (Ordinace klinické psychologie, Ostrava)
Doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Markéta Niederlová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze).
PhDr. Petr Nilius, Ostrava
Doc. PhDr. Alena Nohavová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity)
PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D. (Masarykova univerzity v Brně)
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Ivan Pavlas, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity)
PhDr. Olga Pechová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ)
Mgr. Lenka Pivodová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Alena Plháková (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Kateřina Pražáková (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze).
Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (NUDZ, UNYP)
Tereza Příhodová, MA (1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Palackého univerzity)
PhDr. Alice Pulkrabková, Ph.D. (Ústřední vojenská nemocnice)
Mgr. et Mgr. Alena Robotková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Pavel Říčan (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Martin Seitl, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Aneta Siroňová (NUDZ)
PhDr. Ivan Slaměník (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Eleonora Smékalová, Ph. D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Doc. PhDr. Eva Szobiová, Ph.D. (Fakulta psychologie Panevropská vysoká škola, Bratislava)
PhDr. Daniela Sobotková, CSc., Praha
Ing. Petr Soukup, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc., Praha
Mgr. Barbora Syptáková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Luděk Stehlík (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. (2. LF UK, Praha)
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Doc. PhDr. Jiří Šípek,CSc., Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Ervin Široký, Ph.D. (Soukromá psychologická praxe, Brno)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Alena Škaloudová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Michala Škrábová, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha)
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Jaroslav Šturma (Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy)
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
+ Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Mgr. Dana Švingalová, Ph.D.(Soukromá psychologická praxe, Turnov)
Doc. PhDr. Mojmír Tyrlík (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Xenie Uholyeva (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové)
PhDr. Lidmila Valentová, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita v Brně)
Doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. (Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze)
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Prof. PhDr. Jan Vymětal (Ústav pro humanitní studia v lékařství, 1. LF UK)
PhDr. Štěpán Vymětal (MV ČR)
PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.(Psychologický ústav Akademie věd České republiky)
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Jana Žmolíková (Oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce, Praha)