Carlos A. Almenara PhD.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Zdeněk Altman
Praha
PhDr. Blanka Balaštíková
Fakultní nemocnice Brno
Doc. PhDr. Karel Balcar CSc.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
PhDr. Kateřina Bartošová Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Klára Bártová Ph.D.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Doc. PhDr. František Baumgartner CSc.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Mgr. Veronika Bláhová
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
PhDr. Mgr. Milena Blažková PhD.
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Brno
pplk. Mgr. Michaela Borovanská
Policejní prezidium ČR
PhDr. Hedvika Boukalová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Ondřej Bouša
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Jiří Brančík
Vojenská nemocnice, Brno
doc. Mgr. Cyril Brom Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Doc. Ing. Vladimír Bureš Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
PhDr. Simona Cakirpaloglu Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Hynek Cígler
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Martin Cipro Ph.D.
Institut aplikované psychoanalýzy, Praha
PhDr. Ladislav Csémy
Národní ústav duševního zdraví
PhDr. David Čáp
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ing. Mgr. Jiří Čeněk
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Ivo Čermák CSc.
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
PhDr. Jaroslava Dittrichová CSc.
Praha
Mgr. Jaroslava Dosedlová Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Daniel Dostál Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Nikola Doubková
Národní ústav duševního zdraví
PhDr. Mgr. Jana Draberová Ph.D.
Soukromá praxe
Mgr. Ing. Eva Dubovská Ph.D.
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
PhDr. Jan Dufek
Fakultní nemocnice Brno
PhDr. Josef Duplinský CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. PhDr. Jozef Džuka CSc.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček
Ledovec, z.s.
PhDr. Zbyněk Galvas
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Jaroslav Gottfried
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Sylvie Graf Ph.D.
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Mgr. Aneta Haramijová
Soukromá poradenská praxe, Praha
Mgr. Radek Heissler
Národní ústav duševního zdraví
PhDr. Daniel Heller
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
Prof. PhDr. Jiří Hoskovec
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Mgr. Ondřej Hrabec Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PhDr. Alena Hricová Ph.D.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Doc. PhDr. Lenka Hříbková
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Zuzana Hubinková Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Mgr. Petra Chvojková Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Jaromír Janoušek CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Martin Jelínek Ph.D.
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
PhDr. Adéla Jenčová
Psychologická ordinace, Praha
Mgr. Stanislav Ježek Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Václav Jiřička Ph.D.
Vězeňská služba ČR
PhDr. Hana Junová
Praha
Prof. PhDr. Tomáš Kasper Ph.D.
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci
Doc. PhDr. Iva Kirovová Ph.D.
Ekonomická fakulta VŠB – TUO
Mgr. Dušan Klapko Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Martina Klicperová CSc.
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Eliška Kodyšová Ph.D.
APERIO
Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek CSc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Marek Kolařík Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. PhDr. Luděk Kolman CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. MUDr. Milan Kolomazník DrSc.
Sexuologická ordinace, Plzeň
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.
NUDZ, 3. lékařská fakulta UK
Mgr. Iva Korábová
Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
PhDr. Martin Kořán CSc.
Nemocnice Na Homolce, Praha
Mgr. Iva Košek Bartošová Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Mgr. Martina Kotková
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. et Mgr. Sylvie Koubalíková
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Kristýna Krejčová Ph.D.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
PhDr. Lenka Krejčová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. František Krch
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Luboš Krninský Ph.D.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Ivana Křížová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Ing. Jan Kuba
Your Solution, s.r.o., Brno
Doc. PhDr. Miloš Kučera CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PhDr. Petr Kulišťák
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Josef Kundrát Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Mgr. Lukáš Kutil
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Mgr. Lucia Kvasková Ph.D.
Institut pro psychologický výzkum, Masarykova univerzita
doc. PhDr. Petr Květon Ph.D.
Psychologický ústav Akademie věd ČR
Mgr. David Lacko
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
doc. PhDr. Martin Lečbych Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. et Mgr. Jitka Lindová Ph.D.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Matěj Lipský
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Kateřina Lukavská
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková Ph.D.
IVDMR, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Mgr. Klára Machů Ph.D.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Mgr. Lenka Malá
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Tatiana Malatincová Ph.D.
Psychologický ústav FF MU, Brno
Mgr. et Mgr. Jan Mareš Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Jiří Mareš CSc.
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Doc. PhDr. Jana Marie Havigerová Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Mgr. Hana Marková Ph.D.
Fakultní nemocnice Motol, Praha
Mgr. Zuzana Masopustová Ph.D.
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
PhDr. Václav Mertin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc.
Fakulta psychologie Panevropské vysoké školy, Bratislava
PhDr. Pavel Moravec
Katolická farnost Ostrava – Plesná, Poradna pro vztahy a rodinu, Ostrava
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Ordinace klinické psychologie, Ostrava
Doc. Mgr. Jiří Mudrák Ph.D.
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Markéta Niederlová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai Ph.D.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Petr Nilius
Ostrava
Doc. PhDr. Alena Nohavová Ph.D.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
PhDr. Jan Sebastian Novotný Ph.D.
Masarykova univerzita
Mgr. Natalia Nudga
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Radko Obereignerů Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Veronika Očenášková Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Ivan Pavlas Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami, České vysoké učení technické
PhDr. Olga Pechová Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
RNDr. Michal Pitoňák Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
Mgr. Lenka Pivodová Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Alena Plháková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Ivana Poledňová CSc.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Mgr. Kateřina Pražáková
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PhDr. Marek Preiss Ph.D.
NUDZ, UNYP
Tereza Příhodová MA
1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Michaela Pugnerová Ph.D.
Pedagogická fakulta Palackého univerzity
PhDr. Alice Pulkrabková Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice
Mgr. et Mgr. Alena Robotková
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Evžen Řehulka CSc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Pavel Říčan
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Doc. Mgr. Tomáš Řiháček Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Gabriela Seidlová Málková Ph.D.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Martin Seitl Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Aneta Siroňová
Národní ústav duševního zdraví
PhDr. Ivan Slaměník
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Eleonora Smékalová Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Daniela Sobotková CSc.
Praha
Ing. Petr Soukup Ph.D.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
PhDr. Tereza Soukupová Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
✝ Doc. PhDr. Jan Srnec CSc.
Praha
PhDr. Luděk Stehlík
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Ingrid Strobachová Ph.D.
2. LF UK, Praha
Mgr. Barbora Syptáková
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Doc. PhDr. Eva Szobiová Ph.D.
Fakulta psychologie Panevropská vysoká škola, Bratislava
PhDr. Katarína Šafárová Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Michal Šafář Ph.D.
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Antonín Šebela Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
doc. Mgr. Gabriela Šeboková Ph.D.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Nitra
Mgr. et Mgr. Jan Šerek Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Doc. PhDr. Jiří Šípek CSc., Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Ervin Široký Ph.D.
Soukromá psychologická praxe, Brno
Mgr. Jan Širůček Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Alena Škaloudová Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Michala Škrábová Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha
PhDr. Jan Šmahaj Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha
Mgr. Václav Šnorek
Nemocnice České Budějovice
PhDr. Iva Šolcová Ph.D.
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
PhDr. Klára Špačková Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. PhDr. Stanislav Štech CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Dana Štěrbová Ph.D.
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Iva Štětovská Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Jaroslav Šturma
Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy
Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. PhDr. Josef Švancara CSc.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Mgr. Dana Švingalová Ph.D.
Soukromá psychologická praxe, Turnov
Ing. Radek Trnka Ph.D.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Doc. PhDr. Mojmír Tyrlík
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Xenie Uholyeva
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové
PhDr. Lidmila Valentová CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. PhDr. Hana Válková CSc.
Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita v Brně
Doc. PhDr. Lubomír Vašina CSc.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Lucie Viktorová Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Karolína Vlčková Ph.D.
Centrum paliativní péče, z. ú.
ThLic. Pavel Vojtěch Kohut OCD, Th.D.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Ph.D.
Husitská teologická fakulta UK
Mgr. Petra Vondráčková Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Prof. PhDr. Jan Vymětal
Ústav pro humanitní studia v lékařství, 1. LF UK
PhDr. Štěpán Vymětal
MV ČR
PhDr. Irena Wagnerová Ph.D., MBA
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Kateřina Zábrodská Ph.D.
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Mgr. Leoš Zatloukal Ph.D. et Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Jana Žmolíková
Oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce, Praha