Well-being and coping strategies of women undergoing their first IVF treatment

Gabriela Ďurašková, Irena Sobotková, Radek Hampl, Lucie Viktorová

Abstract

This research is focused on life satisfaction and coping strategies of women undergoing their first IVF treatment. The aim was also to find coping strategies which are adaptive or non-adaptive for this situation. The sample of 139 women filled in two questionnaires: Life satisfaction questionnaire (Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, & Brahler, 2001) and COPE Inventory (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989) at the beginning of their treatment. Results show that women are most satisfied with their partnership, housing and sexuality in compared with other aspects of life satisfaction, and they are at least satisfied with their leisure time and financial state. From coping strategies they use the most often Planning, Positive reinterpretation and active coping. As adaptive coping strategies we found Seeking of social support and Positive reinterpretation, on the contrary we found coping strategy Denial not adaptive. There are some useful implications forms this research for psychological counseling for women undergoing IVF treatment.

(Fulltext in Czech)

Keywords

life satisfaction, coping, assisted reproduction, IVF, infertility

Literature

Bayley, T. M., Slade, P., & Lashen, H. (2009). Relationships between attachment, appraisal, coping and adjustment in men and women experiencing infertility concerns. Human Reproduction, 24(11), 2827–2837.

Beehr, T. A., & McGrath, J. E. (1996). The methodology of research on coping: Conceptual, strategic, and operational-level issues. In M. Zeidner, & N. S. Endler (Eds.), Handbook of coping – theory, research, applications (65–82). New York: Wiley.

Benyamini, Y., Gefen-Bardarian, Y., Gozlan, M., Tabiv, G., Shiloh, S., & Kokia, E. (2008). Coping specificity: The case of women coping with infertility treatments. Psychology and Health, 23(2), 221–241.

(Česko, 2013.) Ministerstvo zahraničních věcí. USA: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Získáno 25. 12. 2013 z http://www.mzv.cz/…amerika/usa/

Daniluk, J. C., & Tench, E. (2007). Long term adjustment of infertile couples following unsuccessful medical intervention. Journal of Counseling and Development, 85(1), 89–100.

Demyttenaere, K., Bonte, L., Gheldof, M., Vervaeke, M., Meuleman, C., Vanderschuerem, D., & D´Hooghe, T. (1998). Coping style and depression level influence outcome in in vitro fertilization. Fertility and Sterility, 69(6), 1026–1033.

Ďurašková, G., & Hampl, R. (2014). Vliv psychické odolnosti na úspěšnost prvního IVF/ICSI. Česká gynekologie, 79(2), 115–119.

Fahrenberg, J., Myrtek, M., Schumacher, J., & Brahler, E. (2001). Dotazník životní spokojenosti. Překlad a předmluva: T. Rodný, & K. Rodná. Praha: Testcentrum.

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1988). Manual for the Ways of coping Questionnaire. Palo Alto: Consulting Psychologist Press.

Gameiro, S., Boivin, J., Dancet, E., de Klerk, C., Emery, M., Lewis-Jones, C., & Vermuelen, N. (2015).

ESHRE guideline: routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction – A guide for fertility staff. Human Reproduction, 30(11), 2476–2485.

Garel, M., Blondel, B., Karpel, L., Blanchet, V., Breart, G., Frydman, R., & Olivennes, F. (2009). Women’s views on Friendly IVF: A qualitative preliminary study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 30(2), 101–104.

Genesis, kap. 16 a kap. 30 in Bible, český ekumenický překlad. (1985). Praha: Kalich.

Gibson, D., & Myers, J. (2002). The effect of social coping resources and growth-fostering relationships on infertility stress in women. Journal of Mental Health Counseling, 24(1), 68–80.

Greil, A. L., Slauson-Blevins, K., & McQuillan, J. (2010). The experience of infertility: A review of recent literature. Sociology of Health & Illness 32(1), 140–162. http://doi.org/…2009.01213.x

Holter, H., Anderheim, L., Bergh, C., & Möller, A. (2006). First IVF treatment – short term impact on psychological well-being and the marital relationship. Human Reproduction, 21(12), 3295–3302.

Jírová, J. (2015). Asistovaná reprodukce 2013. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. http://www.uzis.cz/…rodukce-2013.

Johansson, M., Adolfsson, A., Berg, M., Francis, J., Hogström, L., Janson, P. O., & Hellström, A. L. (2009). Quality of life for couples 4–5.5 years after unsuccessful IVF treatment. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 88(3), 291–300. http://doi.org/…340802705956

Jordan, C., & Revenson, T. A. (1999). Gender differences in coping with infertility: A meta- analysis. Journal of Behavioral Medicine, 22(4), 341–358.

Konečná, H. (2009). Na cestě za dítětem. Dvě malá křídla. Praha: Galén.

Koryntová, D., Síbrtová, K., Kloučková, E., Čepický, P., Řežábek, K., & Živný, J. (2001). Úzkostnost a deprese před in vitro fertilizací – muži a ženy reagují různě podle příčiny neplodnosti. Česká gynekologie 66(1), 47–51.

Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill.

Li, J., Long L., Lie, Y., He, W., & Li, M. (2016). Effects of a mindfulness-based intervention on fertility quality of life and pregnancy rates among women subjected to first in vitro fertilization treatment. Behaviour Research and Therapy 77, 96–104.

Luk, B. H., & Loke A. Y. (2015) The impact of infertility on the psychological well-being, marital relationships, sexual relationships, and quality of life of couples: A systematic review. Journal of Sex & Marital Therapy, 41(6), 610–625. http://doi.org/….2014.958789.

McCarthy, P. M., & Sheau-Huey, Ch. (2011). Differences in women’s psycho­logical well-being based on infertility treatment choice and outcome. Journal of Midwifery & Women’s Health 56(5), 475–480. http://doi.org/…2011.00047.x.

McQuillan, J., Torres, R. A., Greil, A. L. (2007). Infertility and life satisfaction among women. Journal of Family Issues Volume, 28 (7), 955–981. http://doi.org/…513X07300710.

Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada.

Peterson, B. D., Newton, Ch. R., Rosen, K. H., & Schulman, R. S. (2006a). Coping processes of couples experiencing infertility. Family Relations, 55(2), 227–239.

Peterson, B. D., Newton, Ch. R., Rosen, K. H., & Skaggs, G. E. (2006b). Gender differences in how men and women who are referred for IVF cope with infertility stress. Human Reproduction, 21(9), 2443–2449. Ratislavová, K., & Kašová, L. (2009). Psychosomatický doprovod při léčbě sterility v centrech asistované reprodukce. Zdravotnícke štúdie, 2(2), 73–77.

Řežábek, K. (2008). Léčba neplodnosti. 4. vyd. Praha: Grada.

Schmidt, L., Holstein, B., Christensen, U., & Boivin, J. (2005). Does infertility cause marital benefit? An epidemiological study of 2250 women and men in fertility treatment. Patient Education and Counseling, 59(3), 244–251.

Schwerdtfeger, K. L., & Shreffler, K. M. (2009). Trauma of pregnancy loss and infertility among mothers and involuntarily childless women in the United States. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, 14(3), 211–227. http://doi.org/…020802537468.

Slepičková, L. (2006). Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 42(5), 937–951.

Slepičková, L. (2009). Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 45(1), 177–203.

Sternke, E. A., & Abrahamson, K. (2015). Perceptions of women with infertility on stigma and disability. Sexuality and Disability, 33(1), 3–17. http://doi.org/…5-014-9348-6.

Tao, P., Coates, R., & Maycock, B. (2011). The impact of infertility on sexuality: Literature review. Australasian Medical Journal, 4(11), 620–627.

Tichý, M. (2011). Osobnostní proměnné a zvládání zátěže u sociálních pracovníků a učitelů. Psychologie a její kontexty, 2(2), 87–97. http://psychkont.osu.cz/…y_2011_2.pdf

Verhaak, C. M., Smeenk, J. M. J., Evers, A. W. M., Kremer, J. A. M., Kraaimaat, F. W., & Braat, D. D. M. (2007). Women’s emotional adjustment to IVF: A systematic review of 25 years of research. Human Reproduction Update, 13(1), 27–36. http://doi.org/…umupd/dml040

Weiss, P., Matějů, I., & Urbánek, V. (2004). Osobnostní a párové charakteristiky mužů a žen ze sterilních manželství. Česká gynekologie, 1, 42–47.

Wischmann, T., Stammer, H., Scherg, H., Gerhard, I., & Verres, R. (2001). Psychosocial characteristics of infertile couples: A study by the Heidelberg Fertility Consultation service. Human Reproduction, 16(8), 1753–1761.

Show all Hide