Reuven Feuerstein´s Instrumental Enrichment and its application in praxis

Anna Frombergerová, Veronika Pokorná

Abstract

This article presents the theoretical background of Reuven Feuerstein´s In­strumental Enrichment and its application. It discusses Feuerstein´s life, his theory of structural cognitive modifiability, and mediated learning experience. It shows the application of the program in three areas – education, social area, and healthcare. In the area of education, it discusses the application in students with ADHD, specific learning disabilities, social disadvantage, and a teacher´s deve­lopment. In the social area, it presents the application of the program in seniors, adults, and at the prison. In the area of healthcare, application in people with traumatic brain injury and Parkinson´s disease is presented.

https://doi.org/10.29364/epsy.436

(Fulltext in Czech)

Keywords

Reuven Feuerstein, kognitivní modifikovatelnost, FIE, mediated learning experience

Literature

Ben-Hur, M. (2002). Impact of the Math Advantage and Feuerstein's In­strumental Enrichment. Memorandum to the Cleveland Municipal School District. Cleveland, Ohio.

Blagg, N. (1990). Can we teach intelligence? A Comprehensive Evaluation of Feuerstein's In­strumental Enrichment Programme. Erlbaum. https://doi.org/…780203052464

Bublíková, I. (2018). Vliv Feuersteinova instrumentálního obohacování na osoby po traumatickém poškození mozku. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Digitální repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/….11956/96074

Camusso, D. (1996). Développement cognitif et entreprise: application des théories de Reuven Feuerstein à la gestion des ressources humaines. Harmattan.

Dirnberger, G., Jahanshahi, M. (2013). Executive dysfunction in Parkinson's di­sease: A review. Journal of Neuropsychology, 7(2), 193–224. https://doi.org/…11/jnp.12028

Feuerstein, R., Feuerstein R. S., Falik L., & Rand, Y. (2014). Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti: Feuersteinův program instrumentálního obohacení. Karolinum.

Fišarová, Z. (2012). Posouzení kognitivní plasticity u seniorů s použitím FIE. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Digitální repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/….11956/59285

Flesher, J. (1993). Summary of interview responses for Instrumental Enrichment participants. Report to Motorola University. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Goldberg, M. F. (1991). Portrait of Reuven Feuerstein. Educational Leadership, v49 n1 p37–40.

Kalina, P. (2020). Vzdělávání odsouzených ve věznicích s použitím metody Feuersteinovo instrumentální obohacování. [Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze] ČVUT Dspace. https://dspace.cvut.cz/…/10467/88355

Kozoň, A. (2009). Zájmové vzdělávání dospělých. In P. Kalina (Ed.), Vzdělávání odsouzených ve věznicích s použitím metody Feuersteinovo instrumentální obohacování. (s. 21). ČVUT Dspace, 2020. https://dspace.cvut.cz/…/10467/88355

Kozulin, A. (1997). The ontogeny of cognitive modifiability: applied aspects of mediated learning experience and instrumental enrichment: Proceedings International Conference on the Applied Aspects of Mediated Learning Experience (MLE) and Instrumental Enrichment (IE) held in Shoresh near Jerusalem, July 22–24, 1996. ICELP.

Křivohlavý, J. (2011). Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Možnosti, které čekají. Grada.

Kuželová, H., & Ptáček, R. (2018). ADHD – Variabilita v dětství a dospělosti. Karolinum.

Malíková, V. (2016). Efektivita tréninku kognitivních funkcí pomocí metody Feuersteinova instrumentálního obohacování u osob s Parkinsonovou nemocí. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Digitální repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/….11956/84378

Málková, G. (2008). Umění zprostředkovaného učení. Teoretická východiska a výzkum instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina. Togga.

Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: jak učit žáky myslet a učit se. Portál.

Obase.cz. (2020). Školáky ve věznicích. https://obase.cz/…e-veznicich/

Pasquier, D. (1991). Effects of an educability program on cognitive structural modifiability in adults: A study of masons in training. European Review of Applied Psychology, 41, 135–136.

Pokorná, V. (2001). Reuven Feuerstein a jeho metoda Instrumentálního obohacování. Speciální pedagogika, 11, 1, s. 4–15.

Rosen, S. (1995). Summary of interview and questionnaire responses for Instrumental Enrichment participants. Report to ICELP. Ramat-HaSharon: Organizational Flexibility Company.

Seabi, J., Amod, Z. (2009). Effects of mediated intervention on cognitive functions: A pilot study with Grade 5 learners at a remedial school. Australian Journal of Learning Difficulties, 14 (2), 185–198.

Škopková, P. (2015). Zprostředkované učení – významný faktor pomoci sociálně znevýhodněným žákům (v procesu učení). [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Digitální repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/….11956/62648

The Feuerstein Institute. (2021, 27. září). Authorized Training Centers. https://www.icelp.info/centers/

Tihelková, Z. (2016). Vliv Feuersteinova instrumentální obohacování na žáky s ADHD. [Diplomová práce, Masarykova univerzita]. Archiv závěrečných prací MUNI. https://is.muni.cz/th/s37i9/

Tzuriel, D. (1999). Parent-child mediated learning interactions as determinants of cognitive modifiability: Recent research and future directions. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 125(2), 109.

Tzuriel, D. (2013). Mediated Learning Experience and Cognitive Modifiability. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(1).

Tzuriel, D. (2014). Mediated Learning Experience (MLE) and Cognitive Modifiability: Theoretical Aspects and Research Applications. Transylvanian Journal of Psychology.

Tzuriel, D., & Kaufman, R. (1999). Mediated Learning and Cognitive Modifiability: Dynamic Assessment of Young Ethiopian Immigrant Children to Israel. https://doi.org/…199030003005

Úlehlová, S. (2014). Využití Feuersteinovy metody u žáků se specifickými poruchami učení. [Závěrečná práce, Masarykova univerzita]. Archiv závěrečných prací MUNI. https://is.muni.cz/th/y7u6r/

Vězeňská služba České republiky. (2021, 9. října). Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE v praxi Věznice Všehrdy. https://www.vscr.cz/…nice-vsehrdy

Show all Hide