How the colonel shook hands with Germans in a manly way: Possibilities of application of Winnicott’s and Horney’s theories on the psychobiographical research

Martin Brummer

Abstract

The paper discusses the results of the application of the theories of D. Winnicott and K. Horney on historical data. The data was acquired by analysis of the book texts published in the range of 1918 and 1943 by Emanuel Moravec – a Czech collaborator in World War II. The total number of pages of the analyzed materials counts as 4062. The data was completed by the major life events of Moravec, as they were pictured in his biographies. Using the object-related and neo-psychoanalysis theories the paper outlines: a) possibilities of application of the depth theories on historical data; b) results acquired by application of the mentioned theories; c) possibilities of psychobiography to explain the behaviour of historical popular figures.

https://doi.org/10.29364/epsy.453

(Fulltext in Czech)

Keywords

source analysis, Emanuel Moravec, neo-psychoanalysis, psychobiography, psychohistory, object relations theory

Literature

Alexander, I. (1990). Personology: Method and content in personality assessment and psychobiography. Duke University Press.

Arichtev, B. A. (režisér). (2020). Anatomie zrady. [film]. Česká televize; Rolling media, s.r.o.; Český rozhlas.

Atwood, G. E. & Stolorow, R. D. (2004). Faces in a cloud: Intersubjectivity in personality theory. Jason Aronson.

Borovička, M. (2007). Kolaboranti 1937–1945. Paseka.

Brabec, J. (2002). Protektorátní kultura pod tlakem kolaborantských projektů (1941–1945). Soudobé dějiny, 9(3–4), 412–428.

Brummer, M. (2021). Mezi psychologií a historií: Psychohistorie a její místo ve společenských vědách. In E., Aigelová, L., Viktorová & M., Dolejš (Eds.), PhD existence 11, Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků (101–105). Univerzita Palackého v Olomouci.

Černoušek, M. (1990). Potřeba psychohistorie. Český časopis historický. 88(5), 705–722.

Elms, A. C. (1994). Uncovering lives: The Uneasy alliance of biography and psychology. Oxford University Press.

Elms, A. C. (2005). If the glove fits: The Art of theoretical choice in psychobiography. In W. T. Schultz (Ed.), Handbook of psychobiography (pp. 84–97). Oxford University Press.

Freud, S. (1997). Spisy z let 1909–1913. Psychoanalytické nakladatelství.

Freud, S. (2003). Spisy z let 1917–1920. Psychoanalytické nakladatelství.

Freud, S. & Bullitt, W. C. (1999). Woodrow Wilson. A Psychological study. Routledge.

George, A. L. & George, J. L. (1964). Woodrow Wilson and Colonel House: A Personality study. Dover.

Horneyová, Karen. (2000). Neuróza a lidský růst. Pragma.

Hrbek, J. (1969). Emanuel Moravec aneb konstrukce a skutečnost. Dějiny a současnost, 11(5), 39–42.

Kelley, J. L. (2019). “I have to be all things to all people”: Jim Jones, nurture failure, and apocalypticism. In C.-H. Mayer, & Z. Kovary (Eds.), New trends in psychobiography (pp. 363–380). Springer.

Klimek, A. & Hofman, P. (1995). Vítěz, který prohrál: generál Radola Gajda. Paseka.

Kopecký, V. (1960). ČSR a KSČ: pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo. SNPL. Kouřil, M. (2000). R. Heydrich, E. Moravec a msgre. Šrámek. Časopis matice moravské. 119(2), 423–428.

Kulich, K. (1985). Konec Emanuela Moravce: poznámka k tomu, co se stalo před 40 lety. Ze zásuvky i z bloku. 5, 40–45. http://www.csds.cz/cs/g6/5405-DS?…

Mahn, V. (2018). Nacistická kulturní politika v Protektorátu: koncepce praxe a reakce české strany. Prostor.

Maršálek, P. (2002). Protektorát Čechy a Morava: státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939–1945. Karolinum.

Maršálek, P. (2004). O zradě, nacismu a evropanství Emanuela Moravce. In V. Jirásková, & R. Suchánek (Eds.), Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám (pp. 97–107). Linde.

Mayer, C.-H., & Kovary, Z. (Eds.). (2019). New Trends in psychobiography. Springer. McAdams, D. P. (2005). What psychobiographers might learn from personality psychology. In W. T. Schultz (Ed.), Handbook of psychobiography (pp. 64–83). Oxford University Press.

Pasák, T. (1991a). K politickému profilu Emanuela Moravce. 1. část. Studentské listy. 2(4), 16.

Pasák, T. (1991b). K politickému profilu Emanuela Moravce. 2. část. Studentské listy. 2(5), 16.

Pasák, T. (1991c). K politickému profilu Emanuela Moravce. 3. část. Studentské listy. 2(6), 16.

Pejčoch, I. & Plachý, J. (2009). Synové Emanuela Moravce. Historie a vojenství. 58(1), 79–89.

Pernes, J. (1997). Až na dno zrady. Themis.

Runyan, W. M. (1984). Life histories and psychobiography: Explorations in theory and method. Oxford University Press.

Runyan, W. M. (Ed.). (1988). Psychology and historical interpretation. Oxford University Press.

Runyan, W. M. (2005a). Evolving conceptions of psychobiography and the study of lives. In W. T. Schultz (Ed.), Handbook of psychobiography (pp. 19–41). New York: Oxford University Press.

Runyan, W. M. (2005b). How to critically evaluate alternative explanations of live events. In W. T. Schultz (Ed.), Handbook of psychobiography (pp. 96–103). Oxford University Press.

Sacher, V. (1969). Pod rozstříleným Praporem. Naše vojsko.

Sedláček, R. (režisér). (2013). Den po Mnichovu (1938). [díl TV seriálu]. Česká televize. Schultz, W. T. (Ed.) (2005a). Handbook of psychobiography. Oxford University Press.

Schultz, W. T. (2005b). Introducing psychobiography. In W. T. Schultz (Ed.), Handbook of psychobiography (pp. 3–18). Oxford University Press.

Schultz, W. T. (2005c). Diane Arbus's photo­graphic autobiography: Theory and method revisited. In W. T. Schultz (Ed.), Handbook of psychobiography (pp. 112–134). Oxford University Press.

Tucker, R. C. (1988). A Stalin biographer's me­moir. In W. M. Runyan (Ed.) Psychology and historical interpretation (pp. 63–81). Oxford University Press.

Uhlíř, J. B. (2006a) Emanuel Moravec. Český nacionání socialista. 1. část. Historie a vojenství. 55(2), 25–38.

Uhlíř, J. B. (2006b). Emanuel Moravec. Český nacionání socialista. 2. část. Historie a vojenství. 55(3). 49–62.

Uhlíř, J. (2010). Emanuel Moravec 1893–1945. In I. Pejčoch (Ed.), Okupace, kolaborace, retribuce (pp. 134–138). Ministerstvo obrany České republiky.

Verwey, L. & Knight, Z. G. (2019). In search of self: How Chanel became Coco to the world. In C.-H. Mayer, & Z. Kovary (Eds.), New trends in psychobiography (pp. 343–362). Springer.

Vytlačil, J. (1993). Emanuel Moravec (1893–1945). [Diplomová práce]. Univerzita Karlova.

Winnicott, D. W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. The International Journal of Psychoanalysis, 41, 585–595. https://icpla.edu/…-585-595.pdf

Winnicott, D. W. (1965a). Ego distortion in terms of true and false self. In D. W. Winnicott (Ed.), The Maturational processes and the facilitating environment (pp. 171–178). NY: Basic Books.

Winnicott, D. W. (1965b). The capacity to be alone. In D. W. Winnicott (Ed.), The Maturational processes and the facilitating environment (pp. 29–36). NY: Basic Books.

Winnicott, D. W. (2018). Hraní a realita. Portál.

Show all Hide