Support tools in education – the impact of increasing of the time allowance on the performance of pupils with specific learning disabilities

Anna Frombergerová ORCID logo
Veronika Pavlas Martanová

Abstract

The research focuses on the analysis of support measures in the education of pupils with special educational needs. The main area of the study is to increase the time allowance for the work of pupils with specific learning disabilities, which is one of the most frequently chosen forms of support for these pupils. The research is a quantitative analysis of the performance of 9th-grade elementary school students. The research group included pupils with SPU (N = 31) and intact pupils (N = 188). The students worked on the I-S-T 2000 R Intelligence Structure Test and their performance was statistically processed. Pupils with SPU had 25% more time for work available than intact pupils, but they were also evaluated in basic time. We worked with their performance in the form of gross scores (that is correctly filled in items), the gross scores were not converted into intelligence quotients. Statistically significant results were found in the following areas. Pupils with SPU performed statistically significantly better within their group in all evaluated scales and subtests if they worked with increasing time (than in basic time). When we are evaluating the difference between pupils with SPU and an intact group of pupils, pupils with SPU with added extra time achieved statistically significantly better performances in the figural test scale and the Pattern Selection subtest. Statistically significantly worse performance was given in the numerical subtest of the Number Series. If students with SPU and an intact group of students worked at the same (base) time the intact students were statistically significantly more successful on the numerical scale. The surprising finding is that there are no statistically significant differences in performance within the verbal scale.

https://doi.org/10.29364/epsy.454

(Fulltext in Czech)

Keywords

inclusion, inclusion education, supporting tools, specific learning disability, increasing in time allocation, The Intelligence Structure Test, I-S-T 2000 R

Literature

Amthauer, R., Brocke, B., Liepmann, D., & Beauducel, A. (2005). Test struktury inteligence I-S-T 2000 R. Testcentrum.

Compton, D. L., Fuchs, L. S., & Fuchs, D. (2011). The Cognitive and Academic Profiles of Reading and Mathematics Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities. 45(1), 79–95. https://doi.org/…219410393012

Duncan, H., & Purcell, C. (2017). Equity or Advantage? The effect of receiving access arrangements in university exams on Humanities students with Specific Learning Difficulties (SpLD). Widening Participation and Lifelong Learning. 19(2), 6–26. https://doi.org/…/WPLL.19.2.6

Ellingerová, M. (2009). Edukace jedinců se specifickými poruchami učení v matematice na 2. stupni základní školy. [Diplomová práce]. Masarykova univerzita. https://is.muni.cz/…verze7.4.pdf

Everatt, J. (1997). The abilities and disabilities associated with adult developmental dyslexia. Journal of Research in Reading. 20(1). 13–21. https://doi.org/…7-9817.00016

Everatt, J., Weeks, S., & Brooks, P. (2008). Profile of strengths and weaknesses in dyslexia and other learning difficulties. Dyslexia. 14(1), 16–41. https://doi.org/10.1002/dys.342

Frombergerová, A. (2022). Podpůrná opatření ve vzdělávání – vliv navýšení časové dotace na výkon žáků se specifickými poruchami učení. [Dizertační práce]. Univerzita Karlova.

Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2015). The structure of intelligence in children with specific learning disabilities is different as compared to typically development children. Intelligence, 52, 36–43. https://doi.org/….2015.07.002

Gregg, N., & Nelson, J. M. (2010). Meta-analysis on the Effectiveness of Extra time as a Test Accommodation for Transitioning Adolescents With Learning Disabilities: More Questions Than Answers. Journal of Learning Disabilities. 45(2), 128–138. https://doi.org/…219409355484

Gresham, F. M., & Vellutino, F. R. (2010). What is the Role of Intelligence in the Identification of Specific Learning Disabilities? Issues and Clarifications. Learning Disabilities Research & Practice, 25(4), 194–206.

Heřmánková, M. (2010). Žák s dyslexií na 2. stupni základní školy. [Bakalářská práce]. Univerzita Karlova. https://dspace.cuni.cz/….11956/37038

Holmes, A., & Silvestri, R. (2019). Extra Time or Unused Time? What Data from a College Testing Center Tells Us About 50% Extra Time as an Accommodation for Students with Learning Disabilities. Psychological Injury and Law. 12(1), 7–16. https://doi.org/…-019-09339-9

Jucovičová, D., &Žáčková, H. (2009). Dysgrafie. Metody reedukace specifických poruch učení. D + H.

Kapoula, Z., Ruiz, S., Spector, L., & Mocorovi, M. (2016). Education Influences Creativity in Dyslexic and Non-Dyslexic Children and Teenagers. PloS one. 11(1), 1–14. https://doi.org/…pone.0150421

Katz, Gary S., Lee, Howard B., & Restori, Albert F. (2009). A Critique of the IQ / Achievement Discrepancy Model for Identifying Specific Learning Disabilities. Europe's Journal of Psychology, 5(4), 128–145.

Kožuszniková, M. (2011). Uplatnění podpůrných opatření u žáků se specifickými vývojovými poruchami učení na 1. stupni základní školy [Diplomová práce]. Univerzita Palackého v Olomouci. https://theses.cz/…usznikov.pdf

Krejčová, L. (2019). Dyslexie. Psychologické souvislosti. Grada Publishing a.s.

Lovett, B, J., Harrison, A. G., & Armstrong, I., T. (2020). Processing speed and timed academic skills in children with learning problems. Applied neuropsychology: Child. 1–8. http://doi.org/…2020.1824119

Maehler, C., & Schuchardt, K. (2011). Working memory in children with learning disabilities: Rethinking the criterion of discrepancy. International Journal of Disability, Development and Education, 58(1), 5–17.

Martinelli, V., & Schembri, J. (2015). Dyslexia and visuospatial ability in Maltese male adolescents. Journal of Educational and Social Research. 5(3), 111–120. https://doi.org/…015.v5n3p111

Mertin, V. (2007). Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky.

Moura, O., Simões, M. R., & Pereira, M. (2014). WISC-III cognitive profiles in children with developmental dyslexia: Specific cognitive disability and diagnostic utility. Dyslexia, 20(1), 19–37.

MŠMT. (2018). Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017. https://www.msmt.cz/file/46497/

MŠMT. (2019). Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v období 1. 9. 2016 – 30. 9. 2018. Dostupné z: http://stanislavstech.cz/…81-fin-3.pdf

Pavlíčková, L. (2018). Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření. Munipress. https://doi.org/…10-9091-2018

Pokorná, V. (2010). Vývojové poruchy učení v dětství a adolescenci. Portál.

Runyan, M. K. (1991). The effect of extra time on reading comprehension scores for university students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 24(2), 104–108. https://doi.org/…949102400207

Sládková, I. (2020). Proces čtení u žáků s dyslexií na 2. stupni základní školy. [Diplomová práce]. Univerzita Karlova. https://dspace.cuni.cz/…11956/124199 Snowling, M., J. (2000). Dyslexia. Blackwell Publishers.

Štemberková, P. (2018). Podpůrná opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na základní škole [Diplomová práce]. Univerzita Karlova. https://dspace.cuni.cz/….11956/98448

Toffalini, E., Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2017). Strengths and Weaknesses in the Intellectual Profile of Different Subtypes of Specific Learning Disorder: A Study on 1,049 Diagnosed Children. Clinical Psychological Science, 5(2), 402–409. https://doi.org/…702616672038

Wolff, U., & Lundberg, I. (2002). The Prevalence of Dyslexia Among Art Students. Dyslexia. 8(1), 34–42. https://doi.org/10.1002/dys.211

Zelinková, O. (2015). Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Portál.

Show all Hide