Test Four Elements and its relations to some other tests of personality

Filip Abramčuk

Abstract

The study deals with the relationships between the personality test Four Elements (FE), based on the four elements as a metaphor of personality, and some other personality tests, to whose concepts and dimensions are or could be the elements theoretically related to (MBTI, EPQ-R, NEO-FFI). The battery of tests was used with 56 respondents. Significant relationships were identified between the element of fire to the dimension of extraversion, air to extraversion and sentient type, water to introversion, feeling and neuroticism, earth to judging type, sensing and conscientiousness. Differences between the sexes showed in some relationships stronger polarization towards a higher correlation of four elements with some dimensions of personality. The results partially support some of the theoretical conclusions on the meanings of the elements and their relations to some dimensions of personality and thus they contribute to the construct validity of the FE test.

(Fulltext in Czech)

Keywords

four elements, metaphor of personality, conceptual metaphor, experientialism, personality dimensions, test Four Elements

Literature

Abramčuk, F. (2005). Typologie osobnosti na základě metafory čtyř živlů. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.

Abramčuk, F. (2009). Živly jako metafora osobnosti. Nepublikovaná dizertační práce. Praha: Univerzita Karlova.

Bahbouh, R., et al. (2004). Test Four Elements. Interní materiály společnosti QED Group.

Bahbouh, R., Fajmonová, D., Lukavský, J., Barešová, A., Abramčuk, F., Rozehnalová, E., & Srb, T. (2006). Jak živly (psychometricky) ožívají. Psychologie dnes, 5, 34–37.

Banzhaf, H. (2001). Živly jako obraz člověka. Bratislava: Eugenika.

Barsalou, L.W. (1983). Ad-hoc categories. Memory and Cognition, 11, 211–227.

Briggs, K.C., & Briggs Myers, I. (1995). Myers-Briggs Type Indikator. Gottingen: Beltz Test.

Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Faktor inventory P. T. Costy a R. R. McCraee). Praha: Testcentrum.

Johnson, M. (1987). The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago and London: University of Chicago Press.

Kövecses, Z. (2006). Language, Mind and Culture. A Practical Introduction. New York: Oxford University Press.

Lakoff, G. (2002). Moral Politics. How Liberals and Conservatives Think. Chicago and London: University of Chicago Press.

Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Rosch, E. (1978). Principles of Categorization. In Rosch, E., & Lloyd, B.B. Eds.), Cognition and Categorization (28–49). Hillsdale: L. Erlbaum.

Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha: Grada.

Senka, J., Kováč, T., & Matejík, M. (1992). Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých. Bratislava: Psychodiagnostika.

Show all Hide