The reflection on the notification duty of psychologists as workers in assisting professions

Matěj Stříteský

The presented article focused on the notification duty of workers in helping professions on criminal activities of their clients. The author presents the notification duty as a legal and ethical issue. The article includes results of a pilot study on knowledge of psychologists about the notification duty. The author concludes that psychologists tend to report more criminal activities than the law requires. Possible complications connected with this reporting are discussed.

https://doi.org/10.29364/epsy.303

(Fulltext in Czech)

Keywords

confidentiality, notification duty, crime

Literature

Bersoff, D. N. (2011). Ethical conflicts in psychology. 2. vyd. Washington: American Psychological Association.

Bořil, M. (2012). Soud potvrdil podmínku ženě, která nezastavila týrání malého Dominika. iDNES.cz, 28.6. http://brno.idnes.cz/…-zpravy.aspx?…

ČTK (2009). Heparinové vraždy: souzení ředitele nemocnice bylo nezákonné. Lidovky, 12. 11. 2009. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/…y-domov.aspx?….

Guggenbühl-Craig, A. (2007). Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

Jelínek, J. (2010). Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha: Leges.

Mach, J. (2011). Znásilnění a pohlavní zneužití dítěte – hlásit či nehlásit? Dostupné z: http://www.zdravotnicke-pravo.cz/…-ci-nehlasit

Policie ČR (2017). Kriminalita. Dostupné z http://www.policie.cz/…inalita.aspx

Sovová, O. (2011). Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. Praha: Leges.

Šámal, P. (2012). Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck.

Soudní rozhodnutí

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 8 Tdo 1168/2012

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 8 Tdo 554/2013

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2003, sp. zn. 6 Tdo 1017/2003

Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2011 sp. zn. II ÚS 44/08

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 1993, sp. zn. R 16/1994

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách (ukládá v § 83 odst. 1 oznámit nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Show all Hide