The relationships between spirituality and personality traits among Czech catholics

Pavel Moravec, Alena Slezáčková

Abstract

This study aims to explore the relationships between spirituality and personality in Catholics living in the Czech Republic. The research sample consisted of 152 Catholics (divided by the degree of their perceived identification with the Church). We examined correlations between spirituality measured by the Prague Spirituality Questionnaire (PSQ) and the Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) and the personality traits of the Big Five. We also examined whether and how spirituality is predicted by personality traits. Two comparing groups consisted of spiritual but not religious respondents (n = 50) and atheists (n = 55). The whole sample consisted of 257 respondents (126 males and 128 females) aged between 18 to 72 years old. The mean age was 33.4 (SD = 11.1). The results revealed that among Catholics the strongest correlation was found between Openness and the whole rate of spirituality measured by PSQ (r(152) = 0.35; p < 0.01) and the whole rate of spirituality measured by SISRI-24 (r(152) = 0.32; p < 0.01). Openness was also the strongest predictor of spirituality in both cases. Among spiritual respondents not belonging to any world religion, the strongest correlation was found between Openness and the whole rate of spirituality measured by PSQ (r(50) = 0.55; p < 0.01) and the whole rate of spirituality measured by SISRI-24 (r(50) = 0.74; p < 0.01). The correlations were stronger than in the group of Catholics. Openness predicted the whole rate of spirituality measured by PSQ and the whole rate of spirituality measured by SISRI-24 stronger than in the group of Catholics. Our study complements previous research findings on spirituality in the Czech Republic and brings new knowledge about Catholic believers.

https://doi.org/10.29364/epsy.399

(Fulltext in Czech)

Keywords

spirituality, personality traits, Catholic Church

Literature

Adamovová, L. (2006). Náboženský fundamentalismus z pohľadu osobnostních a kognitívnych charakteristík. In P. Halama, L. Adamovová, M. Hatoková, & M. Stríženec, Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva. (pp. 55–103). Ústav experimentálnej psychológie SAV. https://psychologia.sav.sk/…osobnost.pdf

Beier, M. (2006). A Violent God-Image. An Introduction to the Work of Eugen Drewermann. The Continuum International Publishing Group Inc.

Carlucci, L., Tommasi, M., & Saggino, A. (2011). Socio-demographic five factor model variables as predictors of religious fundamentalism: An Italian study. Archive for the Psychology of Religion, 33(2), 253–268. https://doi.org/…61211X576609.

Českomoravská psychologická společnost. (2017). Etický kodex psychologické profese. https://cmpsy.cz/…-12-2017.pdf Dostatni, T., & Halík, T. (2011). Smířená různost (rozhovor). Portál.

Emmons, R. A. (1999). Religion and the psychology of personality: An introduction. Journal of Personality, 67(6), 873–888.

Flielingsdorf, K. (2010). Falešné představy o Bohu. (2nd ed.). Karmelitánské nakladatelství.

Halama, P. (2003). Zmysel života jako kognitívny fenomén: Je možné hovoriť o existenciálněj inteligencii? In I. Ruisel (Ed.), Inteligencia v roznych kontextoch. (pp. 37–52). Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Halama, P. (2006). Existenciálna inteligencia v procese hľadania smyslu života. In I. Ruisel (Ed.), Úvahy o inteligencii a osobnosti. (pp. 111–130). Ústav experimentálnej psychológie SAV. http://www.psychologia.sav.sk/…sobnosti.pdf

Halík, T. (2002). Co je bez chvění, není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností. Lidové noviny.

Halík, T. (2003). Oslovit Zachea. Lidové noviny.

Hamplová, D. (2013). Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Karolinum.

Hřebíčková, M. & Jelínek, M. (2016). NEO-PI-3.NEO osobnostní inventář. Česká adaptace inventáře NEO-PI-3 autorů: P. T. Costa a R. R. McCrae. Hogrefe – Testcentrum.

Janošová, P. & Říčan, P. (2007). Dimenze eticko-spirituálního prožívání adolescentů. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42(4), 323–337.

King, D. B. (2013). A Practical Guide to Spiritual Intelligence. http://www.thestateofus.net/…de_to_si.pdf

King, D. B. & DeCicco, T. L. (2009). A viable model and self-report Measure of spiritual intelligence. International Journal of Transpersonal Studies, 28(1), 68–85. http://dx.doi.org/…2009.28.1.68

King, D. B., Mara, C. A., DeCicco, & T. L. (2012). Connecting the spiritual and emotional intelligences: Confirming an intelligence criterion and assessing the role of empathy. International Journal of Transpersonal Studies, 31(1), 11–20. https://doi.org/…2012.31.1.11

Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Masarykova univerzita.

McCrae, R. R. (1999). Mainstream personality psychology and the study of religion. Journal of Personality, 67(6), 1209–1218. https://doi.org/…7-6494.00088.

McHugh, A. S. (2016). Introverti v církvi. Karmelitánské nakladatelství.

Moravec, P. (2019). Souvislosti spirituality, osobnosti a dysfunkčního chování u českých katolíků. Dizertační práce. Masarykova univerzita.

Moravec, P. & Slezáčková, A. (2018). Psychometrické vlastnosti české verze škály Spirituální inteligence D. Kinga. Psychologie a její kontexty, 9(1), 83–100.

Moravec, P. & Slezáčková, A. (2019). Souvislosti osobnosti a spirituální inteligence v pojetí D. B. Kinga. In H. Georgi, A. Slezáčková, & D. Heller (Eds.), 36. Psychologické dny 2018: Hodnoty a psychologie (pp. 65–76). Českomoravská psychologická společnost. https://cmps.ecn.cz/…dny_2018.pdf

Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor od personality? Spiritual transcendence and the Five Factor Model. Journal of Personality, 67(6), 985–1013. https://doi.org/…7-6494.00080.

Piedmont, R. L. & Wilkins, T. A. (2013). Spirituality, religiousness and personality: Theoretical foundations and empirical applications. In K. I. Pargament, APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality: Vol. 1. Context, Theory, and Research.

Pechová, O. (2011). Psychologie náboženství. Univerzita Palackého. https://docplayer.cz/…zenstvi.html

Pesche, K. (2004). Křesťanská etika. Vyšehrad.

Říčan, P. (2006). Spiritualita jako klíč k osobnosti a lidským vztahům. Československá psychologie, 50(2), 119–137.

Říčan, P. (2007). Psychologie náboženství a spirituality. Portál.

Říčan, P. & Janošová, P. (2010). Spirituality as a basic aspekt of personality: A cross-cultural verification of Piedmont´s model. The International Journal for the Psychology of Religion, 20(1), 2–13. https://doi.org/…610903418053.

Saroglou, V. (2002). Religion and the five factor of personality: A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 32(1), 15–25. doi.org/10.1016/S0191–8869(00)00233–6

Stríženec, M. (2005). Budeme zisťovať spirituálnu inteligenciu? Československýá psychologie, 49(4), 367–373.

Stríženec, M. (2007). Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu. Ústav experimentálnej psychológie SAV. http://www.psychologia.sav.sk/…itualitu.pdf

Steyffeller, l. L., & McNally, R. J. (1999). Fundamentalist and liberals: Personality characteristics of Protestant Christians. Personality and Social Differences, 24(4), 579–580. doi.org/10.1016/S0191–8869(97)00189-X

Vojtíšek, Z., Dušek, P., & Motl, J. (2012). Spiritualita v pomáhajících profesích. Portál.

Show all Hide