Číslo 1, ročník 18, 2024

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři E-psychologie,

s radostí vám přinášíme první jarní číslo našeho časopisu, které je nabitý různorodými a zajímavými příspěvky téměř ve všech jeho rubrikách, od výzkumných studií až ke zprávám a recenzím.
V tomto čísle se sešly příspěvky, které reflektují témata, jež jsou aktuální nejen v odborné komunitě, ale i ve společenském prostoru. Odhalujeme odpovědi na otázky ohledně násilí v rodinách a partnerských vztazích, duševního zdraví v populaci LGBT+ a výzvy spojené se stárnutím populace. Tato témata jsou zpracována prostřednictvím výzkumných a metodických studií, zpráv z výzkumu a „study protocol“. Kromě tématické různorodosti si také můžete všimnout bohatosti metodologických přístupů, které tento časopis nabízí. Je to jako pestrá paleta žánrů, která poskytuje hlubší vhled do problematiky z různých úhlů pohledu.
Doplňkem tohoto čísla jsou tři recenze knih, které odrážejí šíři zájmů a aktuálních trendů v oblasti psychologie. Od monografie věnované problematice poruch autistického spektra, přes tradiční učebnici obecné psychologie až k současnému pojetí diagnostiky poruch osobnosti. Tyto recenze představují další zdroj inspirace a poznání pro naše čtenáře.
Myslíme si, že první číslo roku 2024 je skvělým příkladem různorodosti a barevnosti, která je charakteristická pro jaro. Doufáme, že vám při čtení poskytne nové poznatky a inspiraci. Rádi bychom poděkovali všem autorům a recenzentům za jejich tvůrčí přínos a váš zájem o náš časopis.
Přejeme vám všem klidné dny, jarní osvěžení a dostatek energie.

Lenka Lacinová
(Březen, 2024)

_____________­________________

Do tohoto čísla byla doplněna recenze knihy autora Jonathana Haidta: The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness. Přidáváme ji proto, abychom zprostředkovali našim čtenářům důkazy podpořený náhled na její obsah. Tato recenze je jedním ze střízlivých prvků v často absolutisticky vyostřeném současném diskurzu o duševním zdraví mladé generace.

Redakční rada, 8. dubna 2024

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Výzkumný protokol

Zprávy

Recenze