Muzikoterapie v praxi. Příběhy muzikoterapeutických cest
(recenze)

Peter Kusý

Publikácia českej autorky Markéty Gerlichovej nesie názov Muzikoterapie v praxi s podtitulom Příběhy muzikoterapeu­tických cest. Práve konkrétne kauzistické príklady z bohatej muzikoterapeutickej praxe autorky ilustrujú rozmanité osobné životné cesty a príbehy rôznych ľudí. Kniha je členená do 10 samostatných kapitol, pričom v závere autor nájde stručný sumár v českom a anglickom jazyku.