Psychometrické overenie slovenskej verze dotazníka AMS – HS28

Milan Kubiatko

Abstrakt

Motivácia žiakov k učeniu je významnou súčasťou edukačného procesu. Hlavným cieľom štúdie je realizovať psychometrické overenie slovenskej verzie dotazníku AMS – HS28 (Academic Motivation Scale – High School version), ktorá bola navrhnutá autormi Vallerand et al. (1992). Výskumný nástroj obsahoval sedem škál, tri boli zamerané na vonkajšiu motiváciu, tri na vnútornú a jedna na amotiváciu. Výskumného šetrenia sa zúčastnilo 201 žiakov stredných škôl. Štatistické spracovanie zahrňovalo stanovenie vnútornej konzistencie dotazníka prostredníctvom koeficientu Cronbachovo alfa, a ďalej konfirmačnú faktorovú analýzu. Konfirmačná faktorová analýza potvrdila sedemfaktorový teoretický model a hodnoty koeficientu alfa poukázali na vnútornú konzistenciu tak celého dotazníka, ako aj jednotlivých faktorov.

https://doi.org./10.29364/epsy.323

Klíčová slova

motivační dotazník, validita, žáci středních škol, reliabilita

Literatura

Ahmed, I. S., Abdullah, H., & Ghani, M. F. A. (2014). Attitudes and motivation toward learning the English language among students from islamic education system background: Exploring the views of teachers. Journal of Education and Learning, 8(3), 195–208. Buršíková Brabcová, D., & Kohout, J. (2018). Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu. E-psychologie, 12(1), 37–52. doi.org./10.29364/ep­sy.311.

Christophel, D. M. (1990). The relationship among teacher immediacy behaviors, student motivation, and learning. Communication Education, 39(4), 323–340.

Cleary, T. J., & Chen, P. P. (2009). Self-regulation, motivation, and math achievement in middle school: Variations across grade level and math context. Journal of School Psychology, 47(5), 291–314.

Cockley, K., Bernard, N., Cunningham, D., & Motoike, J. (2001). A psychometric investigation of the Academic Motivation Scale using a United States sample. Measurement and Evaluation in Counseling and Development Journal, 34(2), 109–119.

Covington, M. V. (2000). Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review. Annual Review of Psychology, 51, 171–200.

Čáp, J. (1996). Rozvíjení osobnosti a způsoby výchovy. Praha: ISV.

Ferketich, S. (1991). Focus on psychometrics. Aspects of item analysis. Research in Nursing & Health, 14(2), 165–168.

Field, A. (2000). Discovering Statistics using SPSS for Windows. London – Thousand Oaks –New Delhi: Sage. George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Gillett, N., Vallerand, R. J., & Lafreniere, M.-A. K. (2012). Intrinsic and extrinsic school motivation as a function of age: the mediating role of autonomy support. School Psychology of Education, 15(1), 77–95.

Githua, B. N., & Mwangi, J. G. (2003). Students’ mathematics self-concept and motivation to learn mathematics: relationship and gender differences among Kenya’s secondary-school students in Nairobi and Rift Valley provinces. International Journal of Educational Development, 23(5), 487–499.

Gottfried, A. E. (1985). Academic intrinsic motivation in elementary and junior high school students. Journal of Educational Psychology, 77(6), 631–645.

Hardre, P. L., Huang, S. H., Chen, C. H., Chiang, C. T., Jen, F. L., & Warden, L. (2006). High school teachers' motivational perceptions and strategies in an East Asian nation. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(2), 199–221.

Horňáková, A. (2009). Čo motivuje študentov učiť sa odborný jazyk? Pedagogické rozhľady, 18(1), 1–3. Johnson, D. W., Johnson, R. T., Roseth, C., & Shin, T. S. (2014). The relationship between motivation and achievement in interdependent situations. Journal of Applied Social Psychology, 44(9), 622–633.

Kline, P. (1993). The Handbook of Psychological Testing. Routledge: London.

Liem, G. A. D., & Martin, A. J. (2012). The motivation and engagement scale: Theoretical framework, psychometric properties, and applied yields. Australian Psychologist, 47(1), 3–13.

Litalien, D., Guay, F., & Morin, A. J. S. (2015). Motivation for PhD studies: Scale development and validation. Learning and Individual Differences, 41(1), 1–13.

Lobotková, A. (2016). Motivačný profil žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania. E-Pedagogium, 1, 77–88.

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova.

Pavelková, I., Purková, V., & Menšíková, V. (2010). Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci. Studia Paedagogica, 15(1), 29–45.

Potvin, P., & Hasni, A. (2014). Interest, motivation and attitude towards science and technology at K-12 levels: a systematic review of 12 years of educational research. Studies in Science Education, 50(1), 85–129.

Reckase, M. D. (1979). Unifactor latent trait models applied to multifactor tests: Results and implications. Journal of Educational Statistics, 4(3), 207–230.

Shekhar, C., & Devi, R. (2012). Achievement motivation across gender and different academic majors. Journal of Educational and Developmental Psychology, 2(2), 105–109.

Stover, J. B., de la Iglesia, G., Boubeta, A. R., & Liporace, M. F. (2012). Academic Motivation Scale: Adaptation and psychometric analyses for high school and college students. Psychology Research and Behavior Management, 5, 71–83.

Tavani, C. M., & Losh, S. C. (2003). Motivation, self-concidence, and expectations as predictors of the acaemic performances among our high school students. Child Study Journal, 33(3), 141–151.

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senècal, C., & Vallières, E. F. (1992). The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 1003–1017.

Veselský, M., & Hrubišková, H. (2009). Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace, 19(3), 45–64. Yahaya, N., Yahaya, A., Ramli, J., Hashim, S., & Zakariya, Z. (2010). The effects of extrinsic motivational factors in learning among students in secondary school in Negeri Sembilan. International Journal of Psychological Studies, 2(1), 128–136.

Zsolnai, A. (2002). Relationship between children's social competence, learning motivation and school achievement. Educational Psychology, 22(3), 317–329.

Žák, V. (2009). Důvody, proč se čeští žáci učí fyziku. Pedagogika, 59(3), 269–282.

Zobrazit celé Skrýt