Pěstounská péče na přechodnou dobu v současné praxi náhradní rodinné péče: výsledky průzkumu psychologů Sekce pro náhradní rodinnou péči

Simona Bělská, Natalie Jeníčková, Irena Sobotková, et al.

Sekce pro náhradní rodinnou péči sdružuje psychology z celé České republiky působící v oblasti náhradní rodinné péče. Sekce byla založena v roce 2014 a je součástí Českomoravské psychologické společnosti, národní společnosti psychologů České republiky. Sekce pro NRP podporuje psychologická hlediska a především ochranu zájmů ohrožených dětí. V letech 2017 až 2018 zrealizovala průzkum zaměřený na institut pěstounské péče na přechodnou dobu, o čemž referuje tato zpráva.

https://doi.org/10.29364/epsy.344