Psychologie a sociologie ekonomického chování
(recenze)

Simona Hoskovcová

Osvědčený autorský tým vydal v nakladatelství Grada knihu, která vychází z dlouholetých zkušeností s výukou stejnojmenného předmětu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Největší autorský podíl na recenzované publikaci má psycholožka a ekonomka Zuzana Hubinková. Nabízí nám interdisciplinární pohled na známá ekonomická témata. V současné době můžeme sledovat psychologické dopady ekonomické krize na jedince i sociální skupiny. I proto by nás souvislosti ekonomicko-společenských změn a psychiky lidí měly zajímat.