Zkušenost s použitím externalizace při práci s poruchami příjmu potravy

Marek Kolařík

Abstrakt

Článek pojednává o využití externalizačního rozhovoru při práci s poruchami příjmu potravy. Na základě konkrétního příběhu z terapeutické praxe je poukázáno na fakt, že využití tohoto způsobu práce je s klienty a klientkami s poruchami příjmu potravy velmi účinné. Klienti a klientky totiž často sami hovoří o jisté „rozdvojenosti“, mají toto své „druhé já“ pojmenováno, vedou s ním dialog. Rovněž hovoří o tom, že by něco velmi chtěli změnit, ale „něco nebo někdo v nich jim v tom brání“. Obvykle je externalizační rozhovor používán pro posílení zdravé části osobnosti proti příznaku či nemoci. V článku je s odkazem na praktickou zkušenost poukázáno na skutečnost, že způsob práce s externalizací u poruch příjmu potravy může být odlišný. Klíčem k uzdravení totiž není boj proti nemoci a její oslabení, ale vybudování spojenectví s ní. Teprve skrz toto spojenectví je v některých případech uzdravení možné.

Klíčová slova

poruchy příjmu potravy, externalizace, terapie

Literatura

Gjuričová, Š., Kubička, J. (2009). Rodinná terapie – systemické a narativní přístupy. Praha: Grada.

Chvála, V., Trapková L. (2003). Osm kroků externalizace v narrativní terapii u PPP [online]. [cit. 2010–01–20]. Dostupné z WWW: http://www.lirtaps.cz/…nalizace.htm.

Chvála, V., Trapková, L. (1995). Externalizace – nový nástroj psychosomatiky [online]. [cit. 2010–01–19]. Dostupné z WWW: http://www.lirtaps.cz/…external.htm.

Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál. Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. Revize. (2006). „Duševní poruchy a poruchy chování“. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Sládková I., Vybíral, Z. (2008). Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy. E-psychologie [online], 2(4), 18. [cit. 2010–01–24]. Dostupné z WWW: http://www.e-psycholog.eu/clanek/34.

White, M., Epson, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: W. W. Norton. In Gjuričová, Š., Kubička, J. (2009). Rodinná terapie – systemické a narativní přístupy. Praha: Grada.

White, M. (2007). Map sof narrative practice. New York: W. W. Norton. In Gjuričová, Š., Kubička, J. (2009). Rodinná terapie – systemické a narativní přístupy. Praha: Grada.

Wisdom, E. (1998). Archive of resistance: Anti-anorexia/anti-bulimia [online]. [cit. 2010–01–13]. Dostupné z WWW: http://www.narrativeapproaches.com/…r/wisdom.pdf

Zobrazit celé Skrýt