Číslo 2, ročník 9, 2015

Editorial

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,
v horkých letních dnech Vám přinášíme osvěžující druhé číslo letošního ročníku E-psychologie.
Na úvod bychom se s Vámi chtěli podělit o dobrou zprávu: naše přihláška do databáze European Reference Index for the Humanities byla úspěšně přijata a od počátku srpna 2015 je tedy časopis E-psychologie zařazen do této prestižní databáze pro humanitní vědy ERIH PLUS. Věříme, že tato skutečnost se stane současným i budoucím autorům zajímavou pobídkou pro publikování svých výstupů v E-psychologii.

Aktuální číslo časopisu je obsahově rozmanité: obsahuje čtyři výzkumné studie, jeden příspěvek z praxe, dvě recenze na knihy a jednu zprávu z odborného semináře. Výzkumná studie Lucie Martinčekové zpracovává nelehké téma vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka. Autorka pomocí dotazníků i polostruktu­rovaných rozhovorů citlivě mapuje faktory související s prožíváním zármutku u matek po náhlé nebo očekávané ztrátě dítěte a přináší cenné odpovědi na některé těžké životní otázky.
Od neúprosné reality života do říše snů nás zavádí příspěvek Vladimíry Šídlové. Cílem její práce je zjistit vztah mezi frekvencí vybavování snů a některými osobnostními charakteristikami. O tom, zda a do jaké míry souvisí vybavování snů také s kvalitou spánku, věkem či pohlavím respondentů a jakou roli v tomto kontextu hrají noční můry, se dočtete na stránkách právě této výzkumné studie.
Třetím příspěvkem tohoto čísla E-psychologie je studie Kataríny Schweigerové a Miriam Slavkovské, jež si daly za cíl prozkoumat souvislosti akademické prokrastinace a exekutivních funkcí. Výsledky budou jistě zajímavé nejen pro ty, kterých se problematika chronického odkládání plánovaných povinností přímo týká.
Vaší pozornosti by neměl ujít ani článek Marka Preisse a kolektivu, v němž jsou prezentovány psychometrické výsledky české verze Dotazníku intenzity náboženské víry. Tato škála měřící sílu víry může nalézt smysluplné uplatnění nejen ve výzkumu religiozity a spirituality, ale také v klinické oblasti nebo psychoterapii.
Příspěvky z praxe jsou zastoupeny případovou studií z oblasti psychologie sportu. Veronika Baláková informuje o využití metody Videotrénink interakcí (VTI) pro rozvoj komunikačních a sociálních dovedností sportovního trenéra i pro zhodnocení efektu intervence.
O průběhu a náplni zajímavého mezinárodního semináře Sekce interkulturní psychologie při ČMPS názvem „O povaze předsudků – 60 let po Allportovi“, na němž tuzemští i zahraniční experti seznámili odbornou i laickou veřejnost s nejnovějšími vědeckými poznatky o možnostech redukce předsudků, referuje Sylvie Graf a Tibor Žingora.
Na závěr přinášíme dvě recenze na knihy, které by každá svým jedinečným způsobem mohly obohatit vaši knihovnu. Všem, kteří se zajímají o aktuální poznatky v oblasti vývoje jazykových schopností v předškolním věku lze určitě doporučit stejnojmennou odbornou publikaci Filipa Smolíka a Gabriely Seidlové Málkové. Unikátní příležitost nahlédnout do života člověka s paranoidní schizofrenií nabízí poutavá a poučná kniha Michaely Malé „Homo psychoticus“.

Věříme, že si z nabídky aktuálního čísla E-psychologie vyberete a děkujeme všem čtenářkám a čtenářům za dosavadní přízeň.

S přáním tělo i ducha občerstvujícího letního období za redakci E-psychologie

Alena Slezáčková
(počátkem srpna 2015)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze