Číslo 2, ročník 17, 2023

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři E-psychologie,

poslední měsíce se nesou ve znamení probíhajících jednání filozofických a uměleckých fakult ohledně jejich financování. Dostatečné financování je jedním z klíčových faktorů pro kvalitní vzdělávání budoucích odborníků. Katedry psychologie jsou velmi často součástí fakult filozofických, a i jejich zástupci se připojují ke snaze zviditelnit roli humanitních a společenskovědních věd v současné společnosti.

Jsem přesvědčena, že i náš časopis přispívá k rozšiřování dobrého jména psychologie, ale i příbuzných věd v naší společnosti. Důležitou roli hraje jistě kvalita i zajímavost témat článků, které E-psychologie publikuje. Věřím, že v čísle, které máte nyní před sebou, si vyberete z příspěvků, které jsou jak kvalitní, tak zajímavé. Určitě jde o číslo, které nabízí různorodý obsah: naleznete zde například výzkumnou studii Karolíny Trchalíkové a Kataríny Banárové, která se zabývá vztahem mezi školní úspěšností a rizikovým chováním u adolescentů. Nenechte si ujít ani příspěvky z praxe, které se věnují terapii zaměřené na řešení a neurovývojovým poruchám v raném dětství, nebo podnětný diskusní příspěvek Ondřeje Bezdíčka ke vzdělávání klinických psychologů v České republice.

Tímto příspěvkem otevíráme veřejnou diskusi, jejíž cílem je konstruktivním a vstřícným způsobem ukázat na některé body či možnosti, které nemají třeba všichni zcela v povědomí, a v konečném důsledku přispět k zlepšení stavu. Očekáváme a budeme v tomto duchu vítat reakce popisující zkušenosti a názory zástupců relevantních institucí, klinických psychologů z praxe, kolegů v atestační přípravě i studentů.

V čísle nechybí ani příspěvky z rubriky Zprávy, zde se můžete dočíst například o systému Invenio, diagnostické baterii zaměřené na kognitivní a socio-emoční schopnosti a dovednosti žáků 1. až 6. tříd ZŠ. Další zpráva představuje Well-friend, mobilní aplikaci na podporu osobní pohody studentů. V této rubrice se můžete dozvědět také více informací o online Archivu československé psychologie, který na jednom místě soustřeďuje historické dokumenty zachycující významné události a osobnosti ve vývoji české a slovenské psychologie. Tento archiv je výsledkem několikaleté práce pracovníků Psychologického ústavu AV ČR. Obsah aktuálního čísla uzavírá recenze knihy Marie Gabriely Lhotové „Arteterapie v péči o seniory. Průvodce výtvarnými aktivitami“.

Věřím, že každý v tomto čísle najde něco, co ho zaujme. Přeji všem čtenářům a čtenářkám příjemné letní čtení!

Katarína Millová
(Červen 2023)

___________________

Na základě rozhodnutí Redakční rady byl do tohoto čísla dne 1. 9. 2023 doplněn příspěvek Pavla Krále: Reakce na příspěvek Zpráva o stavu systému vzdělávání v klinické psychologii v České republice do roku 2023 od Ondřeje Bezdíčka, E-psychologie, 2023, 17(2).

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Příspěvky z praxe

Diskuse

Zprávy

Recenze