Číslo 4, ročník 17, 2023

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

se závěrem roku vám přinášíme poslední letošní číslo E-psychologie. Období přelomu roku bývá obvykle spojeno s ohlédnutím, bilancováním a připomínáním si toho, co nám uplynulý rok přinesl a co naopak vzal. Při této příležitosti nelze bohužel opomenout události nejsmutnější, spojené s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která si vyžádala mnoho nevinných obětí a zasáhla srdce náš všech. V těchto chvílích zastavení a ztišení bychom rádi vyjádřili hlubokou soustrast všem postiženým, jejich rodinám a blízkým. Takové události nám více než jiné připomínají křehkost lidského života a potřebu spojit své síly v solidaritě, empatii a lásce při překonávání dob nejtěžších.

Na pozadí této tragédie a ve světle nadcházejícího nového roku se s vámi dělíme o obsah tohoto čísla s přáním, abyste v něm nalezli nejen poznání, ale také inspiraci k dalšímu zkoumání a hlubšímu porozumění zákoutím lidské psychiky.

V rámci dvou výzkumných studiích přinášíme poznatky o psychologických aspektech nelehkého rozhodování žen, které zvažují ukončení těhotenství, a také závěry ověření účinnosti programu zaměřeného na prevenci v oblasti duševního zdraví adolescentů.
Příspěvek z praxe informuje o dopadu nedávné pandemie koronaviru na způsoby trénování paměti v českých veřejných knihovnách. Aktuální číslo E-psychologie doplňuje zajímavá zpráva psaná v angličtině, která nám otevírá okno do historie a přibližuje příběh výjimečné ženy českého původu Magdy B. Arnold, jež ovlivnila světovou psychologii 20. století.
Závěrem přinášíme dvě recenze na knihy, které mohou obohatit vaši odbornou knihovnu.

Děkujeme za vaši věrnost našemu časopisu a těšíme se na vaše názory a příspěvky do dalších čísel v příštím roce.

Přejeme vám všem mnoho vnitřních sil a naděje do příštích dní.

Alena Slezáčková
(Prosinec 2023)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze