Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností – přehled poznatků

Gabriela Seidlová Málková

Abstrakt

Příspěvek podává stručný přehled poznatků z oblasti tvorby a implementace cílených intervenčních programů pro podporu vývoje počátečního čtení a psaní. Zaměřuje se na identifikaci přínosů těchto intervenčních programů a to pohledem nejvýznamnějších výzkumných projektů realizovaných v evropských zemích. Ukazuje problematiku intervencí v oblasti vývoje předpokladů pro rozvoj čtení a psaní jako v českém prostředí opomíjenou a málo studovanou problematiku. Upozorňuje rovněž na potřebu tvorby nových intervenčních programů tohoto druhu i na potřebu realizace výzkumů jejich efektivity v českém prostředí.

Klíčová slova

intervenční programy, fonematické povědomí, znalost písmen, počáteční gramotnost

Literatura

Adams, M.J., Foorman, B. R., Lundberg, I., & Beeler, T. (1998). Phonemic awareness in young children: A classroom curriculum. Baltimore, Maryland: PH Brookes.

Bradley, L., & Bryant, P. E. (1983). Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. Nature, 301, 419–521.

Brady, S. A. (2011). Efficacy of phonics teaching for reading outcomes. In S. A. Brady, D. Braze & C. A. Fowler (Eds.), Explaining individual differences in reading: Theory and evidence (pp. 69–96). New York: Psychology Press.

Bus, A. G., & van IJzendoorn, M. H. (1999). Phonological awareness and early reading: A meta-analysis of experimental training studies. Journal of Educational Psychology, 91, 403– 414.

Byrne, B., & Fielding-Barnsley, R. (1991). Evaluation of a program to teach phonemic awareness to young children. Journal of Educational Psychology, 83, 451–455.

Caravolas, M., Hulme, C., & Snowling, M. J. (2001). The foundations of spelling ability: Evidence from a 3-year longitudinal study. Journal of Memory and Language, 45(4), 751–774.

Caravolas, M., Volín, J. (2005). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ. Praha: Institut pedagogicko‑psycho­logickeho poradenství.

Caravolas, M., Volín, J., & Hulme, Ch. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology, 92(2), 107–139.

Caravolas, M., Lervag, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quantillas, E., Salas, N., Schöffelová, M., Defior, S., Mikulajová, M., Seidlová Málková, G., Hulme, Ch. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678–686.

Carroll, J. M., Bowyer‑Crane,C., Duff, F. J., Hulme, C., & Snowling, M. J. (2011). Developing language and literacy: Effective intervention in the early years. Chichester: John Wiley & Sons.

Castles, A., Coltheart, M., Wilson, K., Valpied, J., & Wedgwood, J. (2009). The genesis of reading ability: What helps children learn letter–sound correspondences? Journal of Experimental Child Psychology, 104(1), 68–88.

Duncan, L. G. (2010). Phonological development from a cross-linguistic perspective. In N. Brunswick, S. McDougall & P. de Mornay Davies (Eds.), Reading and dyslexia in different orthographies (pp. 43–68). New York: Psychology Press.

de Jong, P. F., & van der Leij, A. (1999). Specific contributions of phonological abilities to early reading acquisition: Results from a Dutch latent variable longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 91, 450–476.

Ehri, L. C. Steven, S. A. Willows, D. M. (2001). Systematic Phonics Instruction Helps Students Learn to Read: Evidence from the National Reading Panel’s Meta-Analysis. Review of Educational Research, 71(3), 393–447.

Fischer, M. Y. & Pfost, M. (2015). Wie effektiv sind Maßnahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit? Eine meta-analytische Untersuchung der Auswirkungen deutschsprachiger Trainingsprogramme auf den Schriftspracher­werb. Zeitschrift für Entwicklungspsycho­logie und Pädagogische Psychologie, 47, 35–51. http://dx.doi.org/…8637/a000121

Georgiou, G. K., Torppa, M., Manolitsis, G., Lyytinen, H., & Parrila, R. (2012). Longitudinal predictors of reading and spelling across languages varying in orthographic consistency. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 25, 321–346.

Gillon, G. T. (2004). Phonological awareness. From research to practice. New York: The Guilford Press.

Hatcher, P., Hulme, Ch., & Ellis, A. W. (1994). Ameliorating early reading failure by integrating the teaching of reading and phonological skills: The phonological linkage hypothesis. Child Development, 65(1), 41–57.

Hatcher, P., Hulme, Ch., & Snowling, M. J. (2004). Explicit phoneme training combined with phonic reading instruction helps young children at risk of reading failure. Journal of Child Psychology, 45(2), 338–358.

Hatcher, P., J. Duff, F., J., Hulme, Ch. (2014). Sound linkage: An Integrated Programme for Overcoming Reading Difficulties. New York: John Wiley & Sons.

Hulme, Ch., Caravolas, M., Málková, G., & Brigstocke, S. (2005). Phoneme isolation ability is not simply a consequence of letter‑sound knowledge. Cognition, 97(1), B1-B11.

Hulme, Ch., Snowling, M., Caravolas, M., & Carroll, J. (2005). Phonological skills are (probably) one cause of success in learning to read: A comment on Castles and Coltheart. Scientific Studies of Reading, 9, 351–365.

Hulme, Ch., & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition. Chichester: Wiley‑Blackwell.

Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.

Kucharská, A., Seidlová Málková, G. (2012). Čtenářská gramotnost – předpoklady rozvoje, počáteční gramotnost. Pedagogika, LXII(1–2), 1–9.

Lundberg, I., Frost, J., & Petersen, O. (1988). Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Research Quarterly, 23(3), 263–284.

Lundberg, I. (1994). Reading difficulties can be predicted and prevented: A Scandinavian perspective on phonological awareness and reading. In Ch. Hulme, & M. Snowling (Eds.), Reading development and dyslexia (pp. 180–199). London: Whurr.

Melby-Lervåg M., Lyster S. A. H., Hulme Ch. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 138, 322–352.

Mikulajová, M., & Dostálová, A. (2004). V krajině hlásek a slov. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Bratislava: Dialóg.

Mikulajová, M., & Tokárová, O. (2012) Čítanie podľa Eľkonina – charakteristika prístupu a opis metódy. Pedagogika, LXII(1–2),34–44.

Mikulajová, M., Novaková Schöffelová, M. Tokarová, O., & Dostálová, A. (2015). Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Předgrafémová a grafémová etapa. Bratislava: Dialog.

Muter, V., Hulme, Ch., Snowling, M. J., & Stevenson, J. (2004). Phonemes, rimes, vocabulary, and grammatical skills as foundations of early reading development: evidence from a longitudinal study. Developmental Psychology, 40(5), 663–681.

Piasta S. B., & Wagner R. K. (2010). Developing early literacy skills: A meta-analysis of alphabet learning and instruction. Reading Research Quarterly, 45, 8–38.

Rack, J. (2004). Review of research evidence on effective intervention. In J. Turner, J. Rack (Eds.), The study of dyslexia (pp. 175–195). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Richardson, U., & Lyytinen, H. (2014). The Graphogame method: The Theoretical and methodological background of the technology enhanced learning environment for learning to read. Human Technology, 10(1), 39–60.

Ron Nelson, J., Benner, G. J. and Gonzalez, J. (2003). Learner characteristics that influence the treatment effectiveness of early literacy interventions: A meta-analytic review. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 255–267.

Saine, N. L., Lerkkanen, M., Ahonen, T., Tolvanen, A. & Lyytinen, H. (2011). Computer-assisted remedial reading intervention for school beginners at risk for reading disability. Child Development 82(3), 1013–1028.

Seidlová Málková, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga.

Seidlová Málková, G. & Smolík, F. (2014). Diagnostika jazykového vývoje: Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada.

Smolík, F. & Seidlová Málková, G. (2014). Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.

Schuele, C., & Boudreau, D. (2008). Phonological awareness intervention: Beyond the basics. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 39(1), 3–20. DOI: 10.1044/0161–1461(2008/002).

Snowling, M. J. (1996). Contemporary approaches to the teaching of reading. Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 37(2), 139–148.

Swanson, H. L., & Ashbaker, M. (2000). Working memory, STM, articulation speed, word recognition, and reading comprehension in learning disabled readers: Executive and/or articulatory system? Intelligence, 28, 1–30.

Tokárová, O. (2015). Elkoninova metoda ranej gramotnosti a jej efektivita. Dizertační práce. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

Torppa, M., Lyytinen, P., Erskine, J., Eklund, K., & Lyytinen, H. (2010). Language development, literacy skills, and predictive connections to reading in Finnish children with and without familial risk for dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 43(4), 308–321.

Troia, G. (1999). Phonological awareness intervention research: A critical review of the experimental methodology. Reading Research Quarterly, 34(1), 28–52.

van Otterloo, S. G., & van der Leij, A. (2009). Dutch home-based pre-reading intervention with children at familial risk of dyslexia. Annals of Dyslexia, 59(2), 169–195.

Wagner, R., & Torgesen, J. (1987). The nature of phonological processing and its causal role in the acquisition of reading skills. Psychological Bulletin, 101, 192–212.

Wesseling, R., & Reitsma, P. (2000). The transient role of explicit phonological recoding for reading acquisition. Reading and Writing, 13(3–4), 313–336.

Wimmer, H., Mayringer, H., & Landerl, K. (2000). The double-deficit hypothesis and difficulties in learning to read a regular orthography. Journal of Educational Psychology, 92(4), 668–680.

Ziegler, J. C., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Reis, A., Faísca, L. & Blomert, L. (2010). Orthographic depth and its impact on universal predictors of reading a cross-language investigation. Psychological Science, 21(4), 551–559.

Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131(1), 3–29.

Zobrazit celé Skrýt